Conform de nieuwe maatregelen die de overheid op 15 maart j.l. heeft genomen in het bestrijden van het coronavirus heeft het Hoofdbestuur van de HCC besloten dat alle bijeenkomsten van HCC tot en met 6 april 2020 worden geannuleerd.

Op basis van de maatregelen door de overheid genomen op 23 maart j.l. zijn alle bijeenkomsten van de HCC geannuleerd tot 1 juni 2020.


De HCC!trainsim schort alle geplande bijeenkomsten op totdat zekerheid is over het einde van de beperkende maatregelen die gelden in de bestrijding van het coronavirus. De Algemene Ledenvergadering die plaats zou vinden tijdens de clubdag van 11 april 2020 gaat zeker niet door en wordt verschoven naar een nog te bepalen datum. De geplande clubdagen worden (hopelijk tijdelijk) uit de agenda op deze website gehaald. De clubdagen van 11 april, 9 mei, en 6 juni 2020 gaan niet door.

De HCC is bezig om voor de groeperingen voorzieningen te ontwikkelen om digitale communicatie als een webinar of videoconferentie te kunnen houden. Indien dit voor ons bruikbaar is gaan we proberen dit in te zetten voor onze leden.

Wij spreken de hoop uit dat we allen ongeschonden uit de huidige periode komen.

Dit artikel wordt wanneer nodig aangevuld en is op 25 maart 2020 12.40 uur bijgewerkt met actuele informatie.