De website Treinenwereld.eu onderhoudt ook een forum. De mensen achter de website zijn vooral gespecialiseerd in Open Rails.