De HCC!trainsim probeert regelmatig add-ons uit te brengen. Dat zijn meestal routes voor één van de treinsimulatieprogramma's die wij als club ondersteunen, zoals Microsoft Train Simulator, Open Rails, Trainz, Train Simulator 20xx (Railworks). Je hoeft, tenzij anders vermeld, geen lid te zijn van de HCC om een add-on bij ons te kunnen kopen.

Hieronder staan de routes beschreven die tot dusver zijn uitgebracht door ons. Ook vind je hier informatie over eventuele updates dan wel uitbreidingen op de uitgebrachte routes. Alleen de USB versies van de Berkendam-2 route en de Koningslijn route zijn te koop. De overige onderstaande routes zijn NIET meer verkrijgbaar. Beide routes werken naar behoren in Train Simulator Classic.

Om een HCC!trainsim Add-on te bestellen: schrijf een bericht in dit contactformulier.

Linken in oude artikelen kunnen mogelijk niet meer werken.


 

Januari 2008: Uitrol TSGG Combi-DVD

Ter gelegenheid van het in gebruiknemen van een nieuwe locatie voor onze maandelijke bijeenkomsten rollen we nu op 5 januari 2008 een TSGG CombiDVD uit met twee routes voor MSTS1. In de eerste plaats vinden we op deze DVD de al eerder aangekondigde Westsluisroute, die de trainsimmer terugbrengt naar de NS in het jaar 1938. De tweede route is eveneens in Nederlandse sfeer gehouden, maar nu gesitueerd rond 1960.

Voor beide routes geldt dat de trajecten fictief zijn, maar dat de hele aankleding tot in de details historisch verantwoord is uitgewerkt. Alle gebouwen zijn geschikt gemaakt voor het rijden bij nacht of met sneeuw.

Op de DVD zijn ook een aantal boeiende en afwisselende activiteiten samengebracht, die bovendien uitgebreid zijn gedocumenteerd. De gebruikershandleidingen bevatten verder voor de belangrijkste emplacementen een gedetailleerd sporenplan  zodat je daar makkelijk je weg kunt vinden. Ook de werking van de klassieke NS-armseinen waarmee de route is beveiligd, wordt daarin uitgelegd.

Westsluis route 

De Westsluis-route stelt een fictief baanvak in Nederland voor en is gedacht in de periode rond 1938. De electrificatieplannen voor het traject zijn nog niet uitgevoerd, zodat de stoomloc op deze route nog een alledaagse verschijning is...... Het traject verbindt het kopstation Westsluis met de stad Rheemskerck. Naast het NS-traject zijn verder nog twee interlocale tramlijnen beschikbaar, ieder met hun eigen trammaterieel.

De economische kurk waar Westsluis op drijft is de veerdienst met Engeland, die vanuit deze haven wordt onderhouden. Het reizigersstation van Westsluis ligt direct aan de kade waar de mailboten afmeren, zodat de reizigers van de trein op de boot kunnen overstappen. Een kilometer verderop ligt een zeehaven, met spooraansluitingen. Hierdoor treffen we niet alleen internationale mailtreinen aan, maar ook binnenlandse reizigers- en goederentreinen. Ook elders langs de route zijn fabrieken en goederenloodsen gesitueerd die in activiteiten een rol zullen spelen.

Het uiterlijk van het materieel weerspiegelt de vooroorlogse situatie. Zo zijn stoomlocomotieven voorzien van glimmend gepoetste koperen stoom- en zanddommen; de goederenwagens zijn donkergrijs geschilderd.

Opperland route 

  

De Opperlandse Spoorwegen exploiteren een traject tussen de havensteden Meereveld en Noorderhaven. Voor deze uitbeelding van de NS 'met een knipoog' is het jaar 1960 als uitgangspunt genomen, met een ruime marge naar boven en beneden. Daardoor kan het meegeleverde materieel zowel stoom-, diesel- als electrische tractievormen omvatten. Bovendien zijn sinds 2001 vele NS-materieelobjecten voor MSTS verschenen, die in aanmerking komen voor het bouwen van je eigen activities of het aanpassen van de activities die we met de route meeleveren.
  

De Opperland-route bezit een aantal opvallende eigenschappen, waarvan we enkele de revue laten passeren. Zo ligt Meereveld aan de Binnenzee. Deze plaats heeft behalve een havenemplacement ook een remise voor electrisch materieel. Deze is geinspireerd door de lijnwerkplaats Leidschendam, ooit gebouwd door de ZHESM. Enkele kilometers zuidelijker, in Rondfoort, is een kolenmijn in bedrijf. De delfstof wordt vandaar per trein naar Noorderhaven verzonden, waar een kolenterminal is te vinden.

Noorderhaven ligt aan een uitloper van de Binnenzee, de Opper, waaronder tussen Berghwoude en Veldambacht een spoorwegtunnel is gebouwd. Verder vinden we in Noorderhaven een scheepswerf, waarvan de kranen tot in de verre omtrek te zien zijn. In Rontfoort, Moolensloot en Noorderhaven zijn stoomdepots aanwezig. Voor andere tractievormen zijn depots beschikbaar in Meereveld en Noorderhaven.

Kijk bij de MSTS screenshots op deze website voor meer afbeeldingen van de Westsluis en Opperland route

Twee uitstekende MSTS routes op DVD in luxe verpakking verkrijgbaar vanaf 5 januari 2008 op de clubmiddagen in De Meeren en op de evenementen waarbij de TrainSim gg aanwezig is

  • Leden HCC Trainsimulator gg 12,50 Euro
  • Niet-leden HCC Trainsimulator gg  17,50 Euro

Toeslag verzendhuis (verzending vanaf 6 januari 2008) is 2,50 Euro dus resp. 15,00 en 20,00 Euro.
Alle prijzen inclusief BTW

Dit artikel is eerder op 23/12/2007 gepubliceerd.

De HCC Trainsim-Gebruikersgroep brengt jaarlijks een route uit voor een populaire treinsimulator. In 2006 is dat het geval voor Trainz van Auran, en daarbij is het traject Utrecht-Arnhem-Emmerich als uitgangspunt gekozen. Ook deze route onderscheidt zich door het grote aantal custom-objecten dat voor de route is ontwikkeld. Juist omdat we hier te maken hebben met een bestaand traject is veel tijd en energie gestoken in het creeren van een virtuele afspiegeling van de realiteit, gericht op een zo groot mogelijke herkenbaarheid van de stations en de bebouwing langs het tracé.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Het traject Utrecht-Arnhem is een van de oudste spoorlijnen van Nederland. De aanleg vond plaats tussen 1845 en 1856 door de Nederlandse Rijnspoorweg Mij (NRS). Deze lijn bracht de verbinding tot stand tussen het HSIJM-net in het Westen van Nederland en de Pruissische spoorwegen, en daarmee zou het Duitse achterland van de havensteden Rotterdam en Amsterdam ook per spoor kunnen worden ontsloten. De NRS heeft daar nog lang van kunnen profiteren, want de maatschappij werd pas in 1890 overgenomen door de SS.
In de eerste jaren van de vorige eeuw onderging het station Maarn een grote uitbreiding. Er werd op het afgegraven gedeelte van de daar aanwezige zanderij een groot emplacement aangelegd, compleet met een depot voor stoomlocomotieven en een royaal bemeten rangeerterrein. Daar zou het goederenverkeer uit het Westen moeten worden afgehandeld en samengesteld tot treinen met diverse bestemmingen in het Duitse achterland. De Eerste Wereldoorlog en de economische crisis van de jaren dertig staken echter een spaak in het wiel en na de WO II resteerden slechts een aantal inhaal- en opstelsporen tussen de lijn en de inmiddels aangelegde Rijksweg 12. Dit complex wordt overigens nog steeds aangeduid als Maarn Goederen.
Het emplacement Arnhem is daarentegen altijd gekenmerkt geweest door een grote activiteit. Het spoorwegknooppunt heeft tientallen jarenlang gediend voor het uitwisselen van goederentreinen tussen de NS en de Duitse spoorwegen, en ook voor het reizigersverkeer waren douanefaciliteiten aanwezig. In dit grensstation werden de Duitse en Nederlandse locs gewisseld, waarbij de DB tot in de jaren zestig nog met stoomlocomotieven naar Arnhem kwam. Het daar aanwezige locdepot heeft dan ook tot ver na de electrificatie van het NS-net faciliteiten bezeten voor het keren en restaureren van stoomlocs. Die bedrijvigheid is verdwenen, maar tot de opening van de Betuwelijn denderen er nog steeds doorgaande, gesloten goederentreinen door de stad.
De laatste grote ingreep in de lijn was de (her)aanleg van de aftakking naar Veenendaal, die eindigt in Rhenen. Dit onderdeel van het traject zal overigens door ons slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd.

DE ROUTE

Voor het uitbeelden van de route is door ons de situatie in september 2005 als uitgangspunt genomen. Dat is vooral van belang voor station Arnhem en omgeving, waar momenteel een aantal projecten tegelijk uitgevoerd worden met als doel de vervanging van het uit de jaren vijftig van de vorige eeuw daterende stationsgebouw en de spoorverdubbeling van het trace langs de Sonsbeeksingel.

Het tracé tussen Utrecht en Arnhem verloopt door een landschappelijk fraai gedeelte van Nederland. Direct na het passeren van Bunnik doorsnijdt het traject de Utrechtse Heuvelrug en steekt dan de Gelderse Vallei over bij Veenendaal. Bij Ede begint dan de Veluwe, en tot in Arnhem rijden de treinen opnieuw door de bossen. In Arnhem zijn de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling en het nieuwe station in volle gang. Vervolgens bereikt het traject de IJssel, en daarna gaat het naar de Duits-Nederlandse grens. In Duitsland gaat het verkeer over DB-sporen, uiteraard met Duitse daglichtseinen, en wordt Emmerich bereikt, waar de nieuwe GG-route eindigt.

Op de CD-ROM zijn een groot aantal boeiende en afwisselende sessies samengebracht, die bovendien uitgebreid zijn gedocumenteerd. De gebruikershandleiding bevat verder voor elk emplacement een gedetailleerd sporenplan, zodat je daar makkelijk je weg kunt vinden. Ook deze keer zal de verkoop van de nieuwe route starten tijdens de HCC-dagen in november.

Helaas is de Rijnspoorweg add-on niet meer leverbaar

Dit artikel is eerder op 01/02/2007 gepubliceerd.

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding zijn onder de motorkap van de Burgerdam-route toch een aantal schoonheidsfoutjes ingeslopen. Het ontwikkelteam van de TrainSim GG heeft al deze zaken, die ons door een aantal oplettende leden werden gemeld, aangepakt en stelt deze nu in de vorm van een gratis download op de site ter beschikking. Zo ontbraken er bepaalde geluidsbestanden en verstrekte een enkele briefing onjuiste informatie. Verder maakten we van deze gelegenheid gebruik om het materieel voor de route uit te breiden met een weergave van de NS3900 in na-oorlogse uitvoering (met groene stoomdom) en in afleveringstoestand (zonder windleiplaten in zwartwitfotografie-kleuren). De 3922 vervangt de 2134 in activiteit 10. Een andere aanwinst is de zes-deurs stalen Dirk, een vooroorlogs bagagerijtuig, dat ook na de oorlog nog in blauwe uitvoering heeft dienst gedaan.

Dit artikel is eerder op 12/01/2007 gepubliceerd.

Burgerdam-Steinbeek is een freeware route die door de TrainSimulator Gebruikersgroep van de hcc is geproduceerd. De route brengt de sfeer bij NS in de jaren 1950-57 tot leven door gebruik te maken van eigentijdse scenery-objecten en uiteraard het rollend materieel uit die periode, waarin stoom-, diesel- en electrische tractie naast elkaar te vinden waren. Naast de elocs van de serie 1100 brengt deze add-on ook twee NS-stoomlocomotieven weer tot leven: De NS2134, bekend geworden onder de bijnaam 'Blikken Tinus', en de goederentreinloc NS 3415. Verder is het getrokken electrisch stroomlijnmaterieel vertegenwoordigd met een vierwagenstel Mat '46. Typisch diesellocs uit dit tijdperk als de Sik, de Hippel en de serie 2400 horen ook tot de materieelcollectie. Met uitzondering van het goederenmaterieel, dat ook op de Steinwaldbahn dienst doet, zijn alle rijtuigen en locs exclusief voor Burgerdam-Steinbeek ontwikkeld.

Het traject zelf is fictief, maar de hele aankleding is tot in de details historisch verantwoord uitgewerkt. Onder de wegvoertuigen vind je bijvoorbeeld de Peugeot 203 en de Ford Taunus uit 1952.De huizen en andere bouwwerken zijn allemaal gemodelleerd naar authentieke voorbeelden, zoals etagewoningen uit Amsterdam en Rotterdam, een garage uit Arnhem etc. Ook de gebouwen zijn 'custom built' voor deze TSGG-route en zijn geschikt gemaakt voor het rijden bij nacht of met sneeuw. Op de perrons staan reizigers klaar, die in de winter dikke jassen aan hebben.

Op deze CD-ROM zijn een groot aantal boeiende en afwisselende activiteiten samengebracht, die bovendien uitgebreid zijn gedocumenteerd. De gebruikershandleiding bevat verder voor elk emplacement een gedetailleerd sporenplan, zodat je daar makkelijk je weg kunt vinden. Ook de werking van de klassieke NS-armseinen waarmee de route is beveiligd wordt daarin uitgelegd.

Deze route is helaas uitverkocht.

 Dit artikel is eerder op 10/01/2007 gepubliceerd.