Ondanks een zorgvuldige voorbereiding zijn onder de motorkap van de Burgerdam-route toch een aantal schoonheidsfoutjes ingeslopen. Het ontwikkelteam van de TrainSim GG heeft al deze zaken, die ons door een aantal oplettende leden werden gemeld, aangepakt en stelt deze nu in de vorm van een gratis download op de site ter beschikking. Zo ontbraken er bepaalde geluidsbestanden en verstrekte een enkele briefing onjuiste informatie. Verder maakten we van deze gelegenheid gebruik om het materieel voor de route uit te breiden met een weergave van de NS3900 in na-oorlogse uitvoering (met groene stoomdom) en in afleveringstoestand (zonder windleiplaten in zwartwitfotografie-kleuren). De 3922 vervangt de 2134 in activiteit 10. Een andere aanwinst is de zes-deurs stalen Dirk, een vooroorlogs bagagerijtuig, dat ook na de oorlog nog in blauwe uitvoering heeft dienst gedaan.

Dit artikel is eerder op 12/01/2007 gepubliceerd.