Januari 2008: Uitrol TSGG Combi-DVD

Ter gelegenheid van het in gebruiknemen van een nieuwe locatie voor onze maandelijke bijeenkomsten rollen we nu op 5 januari 2008 een TSGG CombiDVD uit met twee routes voor MSTS1. In de eerste plaats vinden we op deze DVD de al eerder aangekondigde Westsluisroute, die de trainsimmer terugbrengt naar de NS in het jaar 1938. De tweede route is eveneens in Nederlandse sfeer gehouden, maar nu gesitueerd rond 1960.

Voor beide routes geldt dat de trajecten fictief zijn, maar dat de hele aankleding tot in de details historisch verantwoord is uitgewerkt. Alle gebouwen zijn geschikt gemaakt voor het rijden bij nacht of met sneeuw.

Op de DVD zijn ook een aantal boeiende en afwisselende activiteiten samengebracht, die bovendien uitgebreid zijn gedocumenteerd. De gebruikershandleidingen bevatten verder voor de belangrijkste emplacementen een gedetailleerd sporenplan  zodat je daar makkelijk je weg kunt vinden. Ook de werking van de klassieke NS-armseinen waarmee de route is beveiligd, wordt daarin uitgelegd.

Westsluis route 

De Westsluis-route stelt een fictief baanvak in Nederland voor en is gedacht in de periode rond 1938. De electrificatieplannen voor het traject zijn nog niet uitgevoerd, zodat de stoomloc op deze route nog een alledaagse verschijning is...... Het traject verbindt het kopstation Westsluis met de stad Rheemskerck. Naast het NS-traject zijn verder nog twee interlocale tramlijnen beschikbaar, ieder met hun eigen trammaterieel.

De economische kurk waar Westsluis op drijft is de veerdienst met Engeland, die vanuit deze haven wordt onderhouden. Het reizigersstation van Westsluis ligt direct aan de kade waar de mailboten afmeren, zodat de reizigers van de trein op de boot kunnen overstappen. Een kilometer verderop ligt een zeehaven, met spooraansluitingen. Hierdoor treffen we niet alleen internationale mailtreinen aan, maar ook binnenlandse reizigers- en goederentreinen. Ook elders langs de route zijn fabrieken en goederenloodsen gesitueerd die in activiteiten een rol zullen spelen.

Het uiterlijk van het materieel weerspiegelt de vooroorlogse situatie. Zo zijn stoomlocomotieven voorzien van glimmend gepoetste koperen stoom- en zanddommen; de goederenwagens zijn donkergrijs geschilderd.

Opperland route 

  

De Opperlandse Spoorwegen exploiteren een traject tussen de havensteden Meereveld en Noorderhaven. Voor deze uitbeelding van de NS 'met een knipoog' is het jaar 1960 als uitgangspunt genomen, met een ruime marge naar boven en beneden. Daardoor kan het meegeleverde materieel zowel stoom-, diesel- als electrische tractievormen omvatten. Bovendien zijn sinds 2001 vele NS-materieelobjecten voor MSTS verschenen, die in aanmerking komen voor het bouwen van je eigen activities of het aanpassen van de activities die we met de route meeleveren.
  

De Opperland-route bezit een aantal opvallende eigenschappen, waarvan we enkele de revue laten passeren. Zo ligt Meereveld aan de Binnenzee. Deze plaats heeft behalve een havenemplacement ook een remise voor electrisch materieel. Deze is geinspireerd door de lijnwerkplaats Leidschendam, ooit gebouwd door de ZHESM. Enkele kilometers zuidelijker, in Rondfoort, is een kolenmijn in bedrijf. De delfstof wordt vandaar per trein naar Noorderhaven verzonden, waar een kolenterminal is te vinden.

Noorderhaven ligt aan een uitloper van de Binnenzee, de Opper, waaronder tussen Berghwoude en Veldambacht een spoorwegtunnel is gebouwd. Verder vinden we in Noorderhaven een scheepswerf, waarvan de kranen tot in de verre omtrek te zien zijn. In Rontfoort, Moolensloot en Noorderhaven zijn stoomdepots aanwezig. Voor andere tractievormen zijn depots beschikbaar in Meereveld en Noorderhaven.

Kijk bij de MSTS screenshots op deze website voor meer afbeeldingen van de Westsluis en Opperland route

Twee uitstekende MSTS routes op DVD in luxe verpakking verkrijgbaar vanaf 5 januari 2008 op de clubmiddagen in De Meeren en op de evenementen waarbij de TrainSim gg aanwezig is

  • Leden HCC Trainsimulator gg 12,50 Euro
  • Niet-leden HCC Trainsimulator gg  17,50 Euro

Toeslag verzendhuis (verzending vanaf 6 januari 2008) is 2,50 Euro dus resp. 15,00 en 20,00 Euro.
Alle prijzen inclusief BTW

Dit artikel is eerder op 23/12/2007 gepubliceerd.