Feitje over de Opperland2 route.

In vele Nederlandse freeware routes voor MSTS zijn de NLSeinen versie 1.5, gemaakt door Dick van Dijk, toegepast.
Dick brengt graag onder de aandacht dat in de Opperland2 route, een TSig add-on voor MSTS, de nieuwe versie NLSeinen1.6 verwerkt zit.

Deze versie van de NLSeinen voor MSTS, bevat nieuwe type seinen en de bestaande zijn helemaal opnieuw gescript én met (snelheids)borden en bakens, zie bijgaande screens met de nieuwe seinen.

Voetnoten:

  • NLSeinen 1.6 mogen alléén thuis gebruikt worden en dus niet worden geupload in een freeware route!
  • Het overschrijven van NLSeinen 1.5 met deze 1.6 is NIET getest, waarschijnlijk moet je seinen opnieuw plaatsen.
  • Er volgen hierna (waarschijnlijk) geen nieuwe updates meer.

Dit artikel is eerder op 29/03/2011 gepubliceerd.