Zaterdag 17 april 2010: algemene ledenvergadering (ALV) en Clubdag in De Meern,

Leden van HCC-Trainsimgg zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene LedenVergadering.

Datum: zaterdag 17 april 2010 
Aanvang: 14.00 uur 
Plaats: De Meern 
Adres: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern (Telefoon: 030-6662609)

Kijk hier voor de routebeschrijving

De (voorlopige) agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering van 11 april 2009
5. Jaarstukken 2009
   a) Jaarverslag 2009
   b) Financieel jaarverslag 2009
   c) Jaarverslag 2009 Ontwikkelteam
6. Decharge bestuur m.b.t. het gevoerde beleid in 2009
7. Verkiezing bestuursleden
    Volgens het rooster treedt Theo Evers af als penningmeester.
    Hij stelt zich herkiesbaar.
    Secretaris: In deze vacature, door het aftreden van Edo Radoux (oktober 2009), is
    voorzien door de benoeming a.i. van Piet Jongens. Hij stelt zich verkiesbaar.
    Andere kandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden aangemeld
8. Activiteitenplan 2010 en activiteitenfinanciering
9. Rondvraag
10. Sluiting

Map met agenda en vergaderstukken ontvangt u voor aanvang van de vergadering. Indien gewenst zijn de aanvullende vergaderstukken per email aan te vragen bij de secretaris.

Attentie!
Het Bestuur houdt na de vergadering een verloting onder de TrainsimIG leden. Als u bij het binnenkomen de presentielijst (naam en lidnummer) invult, ontvangt u uw lot(nummer).

Wat is er te winnen? O.a. Software, add-on DVD`s etc. Voor en na de vergadering is het de voor u bekende TrainsimIG clubmiddag!

Dit artikel is eerder op 11/04/2010 gepubliceerd.

Aanstaande 12 tot en met 14 maart vindt RAIL 2010 plaats in de Expo Houten. Op RAIL 2010 presenteren vele Nederlandse verenigingen op het gebied van modelspoorbanen zich aan de modelspoorliefhebber.

Op RAIL tref je modelspoorbanen van verenigingen aan, en kun je demonstraties van modelsporen bijwonen met bijdrages uit het binnen- en buitenland. Bij de verkoopstands van de detailhandel kun je modelspoorproducten aanschaffen.

RAIL viert dit jaar zijn 25 jarig jubileum. HCC wordt vertegenwoordigd door de interessegroepen HCC!trainsim en de HCC!modelbaanautomatisering. De Modelbaanautomatisering zal op de expositie zijn nieuwste demobaan demonstreren. Zie www.hccm.nl voor de actuele informatie.

Dit artikel is eerder op 10/03/2010 gepubliceerd.

HCC en Ubuntu-NL organiseren Ubuntu Release Party

De HCC en de Nederlandse Ubuntu gemeenschap organiseren op 29 mei aanstaande  samen de Ubuntu Releaseparty 2010, om de nieuwe versie van het open source besturingssysteem Ubuntu Linux te vieren.

Afgelopen najaar werkten meerdere gebruikersgemeenschappen binnen en buiten HCC voor het eerst samen bij de totstandkoming van de HCC Linux themadag, een op eindgebruikers gericht Linux evenement. Bas van den Dikkenberg, coördinator van HCC Platform Linux, blikt tevreden terug op 31 oktober 2009: 'Met ruim 300 bezoekers en een breed programma van lezingen, workshops en excursies, stond er gelijk een stevig evenement. In de afgelopen jaren hebben verschillende gebruikersgroepen en Linux gemeenschappen al heel wat evenementen georganiseerd en het was mooi al die kennis en ervaring nu samen te brengen in HCC Platform Linux'.

De Nederlandse Ubuntu gemeenschap besteedt traditioneel veel aandacht aan nieuwe vrijgaven van Ubuntu, welke volgens een vast schema in april en oktober verschijnen. Iedere twee jaar verschijnt een zogenaamde 'long term support' (LTS) versie. Deze versie wordt voor een periode van 3 jaar (op de desktop) of 5 jaar (voor de server) ondersteund en is daardoor prima geschikt binnen zakelijke omgevingen of voor beginnende gebruikers. 'De LTS-versies verdienen het om nadrukkelijker naar voren geschoven te worden', aldus Thomas de Graaff, woordvoerder voor Ubuntu-NL. 'Ubuntu is al jaren de meest populaire Linux distributie met een jaarlijkse groei van het aantal gebruikers. We zien dat wereldwijd, maar ook binnen onze Nederlandse gemeenschap'.

De samenwerking van Ubuntu-NL met het  HCC Platform Linux en andere open source gemeenschappen,  zoals de Nederlandse Linux gebruikersgroep (NLLGG), is bijna een vanzelfsprekendheid. 'De ontwikkeling en promotie van Ubuntu wordt gedragen door een filosofie van openheid en samenwerking. Ubuntu-NL is een relatief jonge gemeenschap. Door de samenwerking kunnen wij delen in de ervaring en mogelijkheden die de andere organisaties al hebben opgebouwd'. 'En tegelijkertijd worden de vele duizenden nieuwe Linux gebruikers in contact gebracht met de HCC-gebruikersgroepen en NLLGG', zo vult van den Dikkenberg aan. 'De samenwerking pakt voor alle partijen goed uit'.

De Ubuntu Release Party van 29 mei aanstaande, welke plaats zal vinden in de Reehorst (Ede), krijgt een breed programma. Om een tipje van de sluier op te lichten. Naast aandacht voor de nieuwste snujes van Ubuntu 10.04 op de desktop en op de server, is plaats voor lezingen over hacken, het veiliger internetprotocol IPv6 en het gebruik van One Time Passwords. Bezoekers krijgen de gelegenheid onder begeleiding Ubuntu op de eigen computer te installeren.

De brede samenwerking en de verwachte opkomst maakt dat de Ubuntu Release Party kan rekenen op warme belangstelling van bedrijven die als content partner en/of sponsor willen fungeren. Op dit moment hebben HCC, Ictivity, Computerboek.nl, BIT, Yubico, Hettes, Linux Magazine, OS4Free, Open Office en Nou&Off zich al als sponsor aangemeld. 'Maar er is zeker ruimte voor extra partners of sponsors', zo voegt Bas van den Dikkenberg nog toe.

Dit artikel is eerder op 10/03/2010 gepubliceerd.