Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2018 is Niek Lamme teruggetreden als voorzitter, terwijl Gerrit Soede is toegetreden tot het bestuur. Het bestuur van de HCC!trainsim heeft deze week de taken verdeeld. Gerrit Soede is nu onze nieuwe voorzitter. Alle overige bestuursleden behouden hun takenpakket.

In onderstaande tekst stelt de nieuwe voorzitter zich voor:


Beste Trainsimmers

Bij de laatste jaarvergadering op14 april was onze voorzitter Niek Lamme aftredend en niet herkiesbaar. Door U ben ik in het bestuur gekozen als opvolger. Wij als bestuursleden hebben onder elkaar afgesproken dat ik het voorzitterschap van Niek Lamme overneem.

Mijn naam is, Gerrit Soede en ben 74 jaar oud. Ik ben ruim 30 jaar lid van de HCC en nu 4 jaar lid van de HCC!trainsim. Daarvoor en nu nog steeds ben ik ook lid van de HCC!modelbaanautomatisering en was daar een tijdje geleden secretaris.

Verder ben ik ook nog vrijwilliger bij de Stoomstichting Nederland in Rotterdam en bij het Spoorwegmuseum te Utrecht. Bij het Spoorwegmuseum ben ik machinist op de Arend. De Arend gaat in de zomermaanden één weekend per maand onder stoom. Wij rijden dan op het terrein heen en weer.

Als bestuur zijn wij ook in de toekomst van plan, zoals in de afgelopen jaren, om deel te blijven nemen aan diverse evenementen. Verder hopen wij, dat onder U leden zijn die ons bestuur willen versterken, want vele handen maken licht werk. Dan hebben wij meer mogelijkheden voor eventuele uitbreiding van toekomstige activiteiten.

Gerrit Soede
Voorzitter HCC!trainsim.


Tevens zijn de concept notulen beschikbaar als download voor de HCC!trainsim-leden. Indien je als HCC-lid bent ingelogd op deze website en je bent lid van de HCC!trainsim, dan vindt je hieronder de downloadlink. Inloggen kan aan de rechterkant van deze website bij 'Inloggen voor leden'.