Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om via onze eerste Nieuwsbrief van 2018 en via onze website alle lezers en natuurlijk alle leden van onze Interessegroep het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar. Allereerst natuurlijk een goede gezondheid, maar daarnaast veel plezier bij uw hobby’s waaronder de treinsimulatie.

Wij als bestuur hopen dat 2018 weer de nodige ontwikkelingen en verbeteringen zal laten zien in de verschillende treinsimulatoren. Daarnaast hopen wij dat vele creatieve geesten ook hun eigen bijdragen aan de treinsimulatie zullen geven en delen met elkaar, bijvoorbeeld in de vorm van routes en scenario’s.

We gaan ook het komende jaar weer door met onze clubdagen in De Meern, daarnaast zullen wij ook een aantal keren te vinden zijn bij de Modelspoorbeurs in Houten, en natuurlijk kunt u ons vinden op de bekende treinenbeurzen en -tentoonstellingen in het land. Houdt u voor de data onze agenda in de gaten.

Dan laat ik u weten dat er het komende jaar ook aan aantal veranderingen in het bestuur zullen plaats vinden. Het is voor mij als voorzitter het laatste jaar dat ik als voorzitter van uw Interessegroep zal optreden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 2018 zal ik, na vele jaren met plezier het voorzitterschap te hebben bekleed, aftreden. Het wordt dus tijd voor een nieuw gezicht binnen onze groep.

Langs deze weg doe ik daarom ook een dringende oproep aan al onze leden om mee te willen helpen onze club levendig en bloeiend te houden door zich aan te melden om in het bestuur te willen meewerken. Binnen het bestuur kunnen dan de taken verdeeld worden. Voor alle vragen hieromtrent kunt u mij benaderen, per mail of persoonlijk op de clubdag.

Graag willen wij met alle aanwezigen op onze eerste clubdag in 2018, zaterdag 6 januari, het glas heffen op onze toekomst.
Graag tot dan.

Niek Lamme
Voorzitter