[19/12] De huidige coronaregels hebben ons doen besluiten de eerstvolgende clubdag als online bijeenkomst te gaan houden. Deze zal plaatsvinden op 8 januari 2022, aanvang 13.00 uur. Aanmelden op de gebruikelijke wijze via onze website.

[21/09] Het is weer mogelijk een fysieke bijeenkomst te houden in onze zaal in De Meern. De verhuurder van de zaal stelt ons verplicht alleen toegang te verlenen met een coronatoegangsbewijs en legitimatie. Dus op 2 oktober 2021 een gewone clubdag in De Meern, toegang op vertoon van coronatoegangsbewijs en legitimatie. Wel verplicht aanmelden via deze website (binnenkort mogelijk).

[23/08] De huidige coronaregels rond vaste zitplaatsen en afstand houden zorgen ervoor dat we op 11 september 2021 niet iedereen kunnen toelaten in onze gebruikelijke zaal in De Meern. Daarom houden we die dag geen fysieke bijeenkomst maar een online bijeenkomst. Aanmelden is vanaf heden mogelijk. Op dit moment is het voor ons lastig in te schatten wat er in de toekomst wel en niet kan. De ALV2021 willen we nog steeds tijdens een fysieke bijeenkomst houden. Wij wachten nog even met het vaststellen van de definitieve datum.

[27/05] Zaterdag 26 juni 2021 organiseren we een online bijeenkomst.

[24/05] Zaterdag 26 juni 2021 staat een HCC!kennisdag gepland in het Expo-gebouw in Houten. Wordt deze dag afgelast, dan organiseren wij een online bijeenkomst. In onze agenda op de website vermelden we voorlopig alleen de HCC!kennisdag.

[11/02] Voorlopig organiseren wij maandelijks een online bijeenkomst voor onze leden en belangstellende HCC-leden. Voor de eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 27 februari 2021 is het al mogelijk je aan te melden via de agenda op deze website.

De volgende online bijeenkomsten staan gepland op zaterdag 27 maart 2021 en zaterdag 24 april 2021. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan pas als de vorige bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Wij spreken de hoop uit dat we allen ongeschonden uit de huidige periode komen.


[20/12] De HCC heeft alle fysieke bijeenkomsten tot 14 januari 2022 afgelast.

[26/08] Vanwege de onzekerheden over de toekomstige coronamaatregelen heeft de HCC besloten de HCC!opendagen te annuleren. Op 9 oktober 2021 staat wel een HCC!kennisdag in Houten gepland.

[11/07] De Expo Houten wordt beschouwd als een doorstroomlocatie. De verscherpte coronaregels zijn daarom voor deze locatie niet van toepassing.

[08/06] De HCC staat weer toe dat de groeperingen fysieke bijeenkomsten organiseren, mits aan alle voorwaarden kunnen worden voldaan. Natuurlijk worden er nog steeds online bijeenkomsten gehouden.

[27/05] Onder voorbehoud van de actuele coronamaatregelen staat de eerstvolgende HCC!kennisdag gepland op zaterdag 17 juli 2021.

[11/02] Zolang de huidige beperkingen van kracht zijn worden er geen fysieke maar wel online bijeenkomsten georganiseerd.

Dit artikel wordt wanneer nodig aangevuld en is op 23 december 2021 12.20 uur bijgewerkt met actuele informatie.