[18/10] Zaterdag 7 november 2020 en zaterdag 12 december 2020 zullen we online bijeenkomsten voor onze leden gaan organiseren. Op deze dagen was oorspronkelijk een fysieke clubdag gepland. Op dit moment is nog niet bekend hoe vorm, inhoud, en wijze van aanmelden zal zijn. Dat zullen we op deze plek bekend maken zodra we de organisatie rond hebben. Zet de data maar weer terug in je agenda.😌.

[15/10] De organisator van de Modelspoorbeurs heeft besloten de beurs van 7 november 2020 vanwege de actuele corona-situatie te annuleren. Onderdeel van die dag is het evenement Houten Digitaal 2020 waarvan de HCC medeorganisator is. Houten Digitaal 2020 gaat dus niet door. De dag is door de organisator verplaatst naar 27 februari 2021.

[27/09] De clubdag van 3 oktober 2020 gaat niet door.

[22/09] De HCC!trainsim annuleert de clubdagen. Als een clubdag toch doorgang kan vinden wordt dat op deze plaats gemeld.

De HCC!trainsim laat onze locatie, waar we de clubdagen houden, toetsen door de HCC of aan alle door de HCC voorgeschreven regels kan worden voldaan. Wij zijn er niet zeker van of dit proces tijdig wordt afgerond, daarom hebben we besloten de clubdag van 12 september 2020 niet door te laten gaan.

 De HCC!trainsim schort alle geplande bijeenkomsten op totdat zekerheid is over het einde van de beperkende maatregelen die gelden in de bestrijding van het coronavirus. De Algemene Ledenvergadering die plaats zou vinden tijdens de clubdag van 11 april 2020 gaat zeker niet door en wordt verschoven naar een nog te bepalen datum. De geplande clubdagen worden (hopelijk tijdelijk) uit de agenda op deze website gehaald. De clubdagen van 11 april, 9 mei, en 6 juni 2020 gaan niet door.

De HCC is bezig om voor de groeperingen voorzieningen te ontwikkelen om digitale communicatie als een webinar of videoconferentie te kunnen houden. Indien dit voor ons bruikbaar is gaan we proberen dit in te zetten voor onze leden. 

Wij spreken de hoop uit dat we allen ongeschonden uit de huidige periode komen.


[30/09] Naar aanleiding van de toename van het aantal corona-besmettingen en de overheidsregels opgelegd op 29/09/2020 heeft de HCC besloten de HCC!Kennisdag van 10 oktober 2020 te annuleren.

Vanaf 1 september 2020 staat de HCC weer fysieke bijeenkomsten toe, mits de locatie voldoet aan de door de HCC opgestelde coronaregels.

Op basis van de maatregelen door de overheid genomen op 21 april j.l. zijn alle bijeenkomsten van de HCC, inclusief de HCC!kennisdag van 27 juni 2020, geannuleerd tot 1 september 2020.

Op basis van de maatregelen door de overheid genomen op 23 maart j.l. zijn alle bijeenkomsten van de HCC geannuleerd tot 1 juni 2020.

Conform de nieuwe maatregelen die de overheid op 15 maart j.l. heeft genomen in het bestrijden van het coronavirus heeft het Hoofdbestuur van de HCC besloten dat alle bijeenkomsten van HCC tot en met 6 april 2020 worden geannuleerd.

Dit artikel wordt wanneer nodig aangevuld en is op 18 oktober 2020 12.40 uur bijgewerkt met actuele informatie.