Zaterdag 24 april 2021 organiseren we voor onze leden het vierde webinar in 2021. Aanvang 13.00 uur via wij.hcc.nl, het online Jitsi-Meet platform van de HCC. Alle leden van de HCC zijn uitgenodigd mee te doen met onze webinars. Aanmelden kan uitsluitend via de website van de HCC!trainsim. Er is geen maximum gesteld aan het aantal deelnemers.

Aanmelden kan tot 24 april 2021 12.30 uur.

De HCC biedt de mogelijkheid op een veilige manier online te communiceren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de Jitsi-Meet app. Dit is een veilige, makkelijk te gebruiken, open source applicatie voor online bijeenkomsten. De HCC heeft tevens het webadres wij.hcc.nl in het leven geroepen. Via dit webadres en daarmee via de eigen IT-infrastructuur wordt een afgeschermde omgeving gecreëerd om de online communicatie mogelijk te maken.

Hoe de Jitsi-Meet app te gebruiken staat uitgelegd op dit webadres:
https://www.hcc.nl/vereniging/webinars

De presentatie gaat over (onder voorbehoud): Trainz Railroad Simulator 2019, het vervolg op de presentatie over dit onderwerp gehouden op 30 januari 2021.

Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en natuurlijk ook ruimte voor een beetje discussie.

Dit artikel is op 15 april 2021 bijgewerkt met actuele informatie.