De HCC!trainsim heeft op 18 december 2021 de Algemene ledenvergadering van 2021 (ALV) gehouden.

Tijdens deze ALV is het bestuur van onze groepering (her)benoemd. Het nieuwe bestuur heeft tijdens zijn vergadering van 13 januari 2022 de taken verdeeld. De samenstelling van het bestuur en de onderwerpen waar we aanspreekpunt voor zijn is als volgt:

  • Gerrit Soede, voorzitter;
  • Kees Plaat, secretaris; interne en externe communicatie;
  • René ‘t Hooft, penningmeester; beheer verzendhuis, evenementencoördinator, bezoekersregistratie;
  • Raymond Kalousdian, bestuurslid; coördinator ontwikkelteam, coördinator helpdesk.

Tevens zijn de concept notulen van deze ALV beschikbaar als download voor de HCC!trainsim-leden. Indien je als HCC-lid bent ingelogd op deze website en je bent lid van de HCC!trainsim, dan vindt je hieronder de downloadlink. Inloggen kan aan de rechterkant van deze website bij 'Inloggen voor HCC-leden'.