Wie niet in de gelegenheid was tijdens de HCC-dagen onze eigen routes te bestellen, heeft nu de kans dit per giro/bank te doen, waarna toezending volgt. Voor informatie en bedragen klik hier

Dit artikel is eerder op 16/12/2006 gepubliceerd.