In in hcc!Magazine nr 4 staat in het redactionele artikel van Petra Claessen, de nieuwe directeur van de hcc, vermeld dat de maandelijke clubmiddag van onze groepering op 17 september is 

 De genoemde datum is onjuist!

Onze maandelijke bijeenkomst in september is op zaterdag 13 september aanstaande.

Dit artikel is eerder op 02/09/2008 gepubliceerd.