De hcc TrainSim ig is ook dit jaar weer aanwezig op Rail 2011 in Houten.

Meer informatie op www.rail.nl

Dit artikel is eerder op 24/02/2011 gepubliceerd.