Op 14 april aanstaande vindt weer de maandelijkse bijeenkomst voor leden en introducés in De Meern plaats.

Tijdens deze clubmiddag zal ook de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Deze begint om 14.00 uur.

Leden die de vergaderstukken voor deze vergadering van tevoren in hun bezit willen hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris.

Dit artikel is eerder op 10/04/2012 gepubliceerd.