Tijdens onze clubdag in de Meern op zaterdag 4 april 2015 zal tevens onze Algemene Ledenvergadering plaats vinden.

Leden van HCC-TrainsimIg zijn van harte uitgenodigd voor deze Algemene LedenVergadering.

Datum: zaterdag 4 april 2015
Aanvang: 13.00 uur
Plaats: De Meern
Adres: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern (Telefoon: 030-6662609)

De agenda en de stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2015 zullen eind maart per e-mail op te vragen zijn bij de secretaris (link verwijderd).
Op de dag zelf zullen bij de ingang van de zaal ook voldoende exemplaren van de vergaderstukken liggen.

Dit artikel is eerder op 10/02/2015 gepubliceerd.