Clubdag op zaterdag 7 mei 2016.

Op deze vijfde clubdag van 2016 is iedereen vanaf 11.00 uur weer welkom.

Om 13.00 uur is er een presentatie van Theo Evers over Franse routes voor Train Simulator 2016 en het vinden van het benodigde materieel en assets op diverse websites.

Deze presentatie wordt ook opgenomen voor uitzending op YouTube. Alleen leden van onze interessegroep kunnen deze video bekijken, een link krijgt u via een aparte nieuwsbrief toegezonden.

Inmiddels is het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering 2016 verschenen. Diegenen die de vergadering niet konden bijwonen en toch geïnteresseerd zijn, kunnen het verslag op deze plek op onze website lezen.

Dit artikel is op 3 mei 2016 bijgewerkt met actuele informatie.

Dit artikel is eerder op 02/05/2016 gepubliceerd.