HCC op de televisie!

Vanaf zaterdag 4 maart a.s. staat de HCC zes weken lang volop in de spotlights op SBS6 in het programma Samen Sterk. Dit TV-programma heeft als thema Zorg en Welzijn. Na de introductie van HCC in de uitzending van 4 maart a.s. komen in de vijf volgende uitzendingen tips aan de orde. Deze zijn gericht op de doelgroep van het programma, oudere mensen die geen of weinig kennis hebben van de digitale wereld. De tips zijn dan ook echt op beginnersniveau en beperkt van omvang, ook gezien de beperkte tijd die voor de tips beschikbaar is. Daarom is er ook voor gekozen om in de uitzendingen gebruik te maken van een tablet en een enkele keer een smartphone.

Na iedere aflevering wordt in de HCC!nieuwsbrief steeds aandacht besteed aan het onderwerp dat de zaterdag ervoor in de uitzending is behandeld. Op de website wordt bij 'Bertus legt uit' extra informatie over de onderwerpen gegeven. Bertus Postema is de vrijwilliger van de SeniorenAcademie die in het TV-programma als presentator optreedt. Maar ook de Voorzitter van de SeniorenAcademie en hun Videoteam hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het TV-programma.

Meer informatie over de uitzendingen is te vinden op de website van de HCC.

Dit artikel is eerder op 08/03/2017 gepubliceerd.