Clubdag op zaterdag 6 mei 2017.

Op deze vijfde clubdag van 2017 is iedereen vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur weer welkom.

Algemene Ledenvergadering.

Tijdens de clubdag in de Meern op zaterdag 6 mei 2017 zal tevens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats vinden.

Leden van HCC!trainsim zijn van harte uitgenodigd voor deze Algemene Ledenvergadering.

Datum: zaterdag 6 mei 2017
Aanvang: 13.00 uur
Plaats: De Meern
Adres: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern (Telefoon: 030-6662609)

De agenda en de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering 2017 kunnen op deze plaats op onze website worden gedownload.

Op de ALV wordt u bijgepraat over onze activiteiten in het afgelopen jaar en onze plannen voor het komend jaar. Het geheel wordt opgevrolijkt met de financiële cijfers over het afgelopen jaar zodat u inzicht heeft waaraan onze middelen besteed zijn. We hopen dat velen van u de weg naar de Meern weten te vinden en met ons mee willen denken over onze activiteiten. We hopen ook dat er enthousiaste aspirant bestuursleden onder u zijn die actief willen meedenken en meehelpen met onze plannen. Meldt u zich alstublieft aan, dat kan tot aanvang van de vergadering bij Niek Lamme, de voorzitter van de HCC!trainsim.
De stukken voor de vergadering kunt u vinden op onze website en zolang de voorraad strekt liggen zij voor u klaar bij de ingang van de zaal. Daar ligt ook de presentielijst. Wij verzoeken u, op genoemde lijst uw lidnummer in te vullen en handtekening te zetten. Wij hopen u te zien op 6 mei, de koffie staat klaar. Van diegenen die onze laatste clubdag hebben meegemaakt in Houten horen wij graag hoe ze dit ervaren hebben.

Presentatie.

Aansluitend aan de ALV zal de lezing op de clubdag deze keer worden verzorgd door Kees Plaat. Hij zal een actueel overzicht geven van de stand van zaken in treinsimland. Hoe staat het met de producten van N3V Games (Trainz), Dovetail Games (TS2017, TSW), Open Rails, en zijn er nog interessante ontwikkelingen bij andere producenten. Zijn er ook treinsimulatie programma’s beschikbaar voor andere besturingssystemen dan Microsoft Windows?

Berkendam-2 route te koop.

Voor de liefhebbers van de nieuwe Berkendam-2 route hebben wij DVD's van zowel de nieuwe route als de upgrade gereed liggen. Tegen betaling van € 20,00 voor de volledige versie en/of € 2,00 voor de upgrade kunt u die meenemen. Tevens zijn alle DVD versies en de downloads ook te bestellen via onze website.

Vergeet niet uw HCC-ledenpas mee te brengen!

Voortaan willen wij in opdracht van de HCC van alle bezoekers de HCC-ledenpas scannen om een duidelijk beeld te krijgen hoeveel leden er landelijk een bezoek brengen aan hun regio en/of interesse groep. Tevens is het een reden om bezoekers die nog geen HCC-lid zijn alsnog lid te maken of anders geen toegang meer te verlenen.

Graag tot zaterdag.

Dit artikel is op 4 mei 2017 bijgewerkt met actuele informatie.

Dit artikel is eerder op 25/04/2017 gepubliceerd.