De NS ICM treinstellen, beter bekend als de Koploper, worden sinds eind 2006 gereviseerd. De gemoderniseerde treinstellen hebben een geheel vernieuwd interieur, met ongeveer 13% meer zitplaatsen, en beter onderscheid tussen eerste een tweede klas. Daarnaast komen er verbeteringen als een rolstoeltoilet, airconditioning, digitale reisinformatie en een digitaal koersbord en een statische omzetter in plaats van de huidige motorgenerator. De voor dit treinstel kenmerkende doorloopkoppen worden bij deze revisie verwijderd en voorzien van een gesloten plaat.

Al enige tijd is het treinstel 4011, nu omgedoopt in ICMm, weer in het grootbedrijf te zien. Deze metamorfose is door Bas de Bruijn (aka RailHopper II) aangegrepen om het CT NS Koploper model van Chris Longhurst te "reviseren". Het resultaat hiervan is een schitterende fotoskin van de gereviseerde Koploper (ICMm) treinstel 4011.

 

Photoskins: Bas de Bruijn (RailHopper II).
Orgineel 3D Model: Chris Longhurst.
Passview: Bruno Batenburg.
Sound: Gerry Denayer

De gereviseerde Koploper 4011 is onder andere te downloaden op Railsim.nl en Treinpunt.nl

Achtergrond informatie : Wikipedia

Dit artikel is eerder op 24/05/2007 gepubliceerd.

Meer MSTS nieuws. Sinds 28 april 2007 te downloaden vanaf Railsim.nl : een Microsoft TrainSimulator route Amsterdam - Bad Bentheim (D).
De route is gebouwd door Jaap Wessels. De totale lengte is circa 217 kilometer en bevat vele eigen gemaakte objecten.

De route is te downloaden van Railsim.nl . Xtracks en Newroads zijn hierbij benodigd. Tevens worden op de site van Railsim.nl activiteiten plus een materieel pakket aangeboden

Dit artikel is eerder op 29/04/2007 gepubliceerd.

Dat Microsoft TrainSimulator nog volop leeft is eigenlijk geen geheim. Sinds kort is er een schitterende set V-IRM's beschikbaar. De maker is Sjoerd Lafeber (aka Thatsme). Hij heeft er lang aan gewerkt maar het resultaat is er dan ook naar. Om in zijn woorden te spreken "Het project omvatte maar liefst 16 verschillende wagons met nog eens zoveel keer verschillende indelingen". Hulde aan de maker, een echte aanrader voor de MSTS fans.

Sjoerd heeft met zijn werk 7 verschillende, bij NS Reizigers in gebruikzijnde, treinstellen voor MSTS gemaakt, te weten:

 • de 9520 (treinstel Olympische Spelen)
 • de 9508
 • de 9417
 • de 8735
 • de 8644
 • de 8437
 • de 8216

Om deze treinen goed te kunnen laten werken is MSTS Bin (vanaf versie v1.6.102213) vereist.
Er worden 9 consists meegeleverd. Een voor ieder treinstel, plus twee voor een stam van treinstellen.

Overige eigenschappen:

 • custom cabine en custom geluid
 • deuren sluiten met CTRL + B
 • deuren links openen met CTRL + NUM 7
 • deuren rechts openen met CTRL + NUM 9
 • een verborgen machinist CTRL + NUM 8

De treinen zijn onder andere te downloaden op www.treinpunt.nl en http://www.trainplanet.nl (website bestaat niet meer).

Website van de maker : http://rhbformsts.spoorpunt.nl/

 Dit artikel is eerder op 27/04/2007 gepubliceerd.

 

Om onze aanwezigheid als TrainSimGG op de HCC-Dagen luister bij te zetten werd tijdens een bestuursvergadering het idee geboren om een MSTS add-on tegen kostprijs aan de TSGG-leden aan te bieden. Alleen de vraag was: Waar haal je iets origineels vandaan, dat niet van een of andere website te downloaden is? Uit de titel van dit stukje begrijpt de oplettende lezer natuurlijk al dat op dat moment alle ogen aan de bestuurstafel op jullie treinsimmer waren gericht. Ik had immers een kwartier daarvoor een aantal andere bestuursleden als testrijder van de V-route weten te strikken.

Hoewel de route voor 90 procent gereed was moesten er nog heel wat zaken geregeld worden voordat deze op CD-ROM kon worden gebrand. Eerst moest er een meer pakkende naam voor de route worden bedacht, terwijl al spoedig bleek dat de eerste versie van de activiteiten veel verder uitgediept en verbreed moest worden. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met het vervangen van de ‘milestones’ door meer Duits aandoende, betonnen km-paaltjes, het verfijnen van het seinstelsel, het plaatsen en testen van sound sources en sound regions, het neerzetten van vluchtende herten en het oplossen van een aantal technische problemen onder de motorkap.

Een van die problemen was het verschijnsel van de wegspringende bruggen. Wanneer je over een brug reed – vooral in camerapositie 2 en 3 hinderlijk merkbaar – leek er een kaboutertje zijn toverstokje te zwaaien en –poef- weg was de brug, terwijl de rails midden boven een afgrond of rivier in de lucht bleven hangen. De trein reed wel door, dat wel, maar toch: Geen fraai gezicht. Na enig zoeken op het internet met Google en het nalopen van enkele threads op het onvolprezen forum van www.steam4me.au stuitte ik op enkele tips van Xtracks-goeroe Okrasa Ghia.

Het wegspringen van objecten wordt veroorzaakt doordat het constructie-middelpunt (het 0-punt waar de x-, de y- en de z-as elkaar in de ruimte snijden) niet samenvalt met het meetkundige middelpunt van een object. Een voorbeeld: Bij een kubus bevindt zich het meetkundige middelpunt precies in het midden van die kubus. Als je de kubus creert in TrainSim Modeler of in Gmax ligt dit middelpunt exact op het snijpunt (0,0,0) van het assenstelsel van het 3D-programma. Stel: Je verplaatst die kubus zover dat het punt 0,0,0 buiten de kubus komt te liggen. Zou je nu het object exporteren naar MSTS, dan gaat dit object daar wegspringen. Hoe groter die afwijking, hoe eerder het object verdwijnt. Dit wordt al in de Route Editor duidelijk. Zodra je met de camera in de buurt komt: poef, weg object. De kunst is om het driedimensionale middelpunt van een object, bijvoorbeeld een brug met twee landhoofden, zo dicht mogelijk bij het punt 0,0,0 te brengen, voordat je het object naar MSTS exporteert. Als aan die voorwaarde wordt voldaan blijft zo'n brug gewoon liggen als er met een trein overheen rijdt.

Een ander probleem wat ik op wilde lossen was het broken coupler syndrome. Het probleem treedt onder andere op in de Marias Pass (standaard MSTS Route), maar kan zich ook in de Steinwaldbahn voordoen bij km 38, op de zuidelijke wisselstraat van Neusteinitz. Als je over dat punt rijdt breekt bijna altijd een koppeling van je trein en wordt de activity afgebroken, ongeacht of je nu met 50 of met 5 km/u door de wisselstraat rijdt. Via het internet en weer het Steam4me forum is een eenvoudige maar riskante oplossing beschikbaar voor het probleem met gebroken koppelingen. De oplossing is riskant omdat je daarmee ingrijpt in een van de fundamenten van MSTS, de global data.

Het gaat hier om een typefout in het script waarin het links afbuigend, automatisch 10-gradenwissel wordt beschreven (...Train Simulator\GLOBAL\ SHAPES\ A1tPnt10dLft.sd). Als je dit bestand opent in WordPad (eerst een backup maken, natuurlijk!) zie je het volgende blokje code:

SIMISA@@@@@@@@@@JINX0t1t______

shape ( A1tPnt10dLft.s
    ESD_Detail_Level ( 0 )
    ESD_Alternative_Texture ( 2 )
    ESD_Bounding_Box ( 4.95455 0.199997 0 2.49246 0.325004 40 )
    ESD_No_Visual_Obstruction ()
    )

Verander de regel met de coordinaten in:

    ESD_Bounding_Box ( -4.95455 0.199997 0 2.49246 0.325004 40 )

en sla het bestand op. Inderdaad, het gaat om een minteken bij de eerste parameter van de Bounding Box.

Deze correctie lost het probleem grotendeels op. Je kunt de wisselstraat nu veilig met snelheden van 20-40 km/u nemen. Rij je sneller, dan breekt de koppeling alsnog, maar dat is realistisch en dus acceptabel. In het echte spoorwegbedrijf ontspoort de boel gegarandeerd als je probeert om een 1:9-wissels (10 graden) met een snelheid van meer dan 20 km/u afbuigend te berijden.

Zo, genoeg techniek voor deze keer. Ik wens de Trainsimmers die de Steinwaldbahn in huis halen veel rijplezier toe. Er valt in elk geval een hoop te zien!

 

Dit artikel is eerder op 24/10/2004 gepubliceerd in de rubriek MSTS Column.

 

De V-route begint in Wentlang, met een groot rangeerterrein en een werkplaats annex locomotievendepot. Dit sluit aan op het station zelf. Daarachter ligt een dubbelsporig traject van ongeveer 9 km, waarna Waldeck wordt bereikt. Hier vinden we een raccordement met een machinefabriek, en een middelgroot stationsemplacement. Achter Waldeck begint de route te klimmen, en passeren we een groot meer. Bij km 19 rijden we het dorpje Rohrbach binnen, waar het emplacement wordt gedomineerd door een groot graanpakhuis. Na Rohrbach stijgen we verder. Het traject wordt bergachtiger en voert ons door een aaneenschakeling van tunnels. Geleidelijk aan buigt de route naar het westen, om bij km 39 de stad Neusteinitz te bereiken. Daar splitst zich de enkelsporige zijlijn naar Obersteinitz af, een klein stadje dat zijn ontstaan dankt aan de plaatselijke kolenmijn. Het gehele traject van Wentlang Rbf naar Obersteinitz strekt zich nu uit over 51 kilometer. Wat nog moet worden aangelegd is een baanvak van ca. 30 km van Neusteinitz naar Königsburg, een grote stad met een ruim bemeten kopstation, onderbroken door enkele haltes. De dit deel van de V-route zal door een zwak glooiend heuvellandschap voeren. Als laatste staat de aanleg van een zeehaven bij Wentlang op de planning, waar de lange kolentreinen uit Obersteinitz zullen eindigen.

De afgelopen twee maanden is echter bijna alle beschikbare tijd gaan zitten in het ontwikkelen van nieuwe objecten. Om de route snel een gezicht te geven heb ik tientallen objecten geleend van de ProTrain 4 route Hamburg-Berlijn. Dat heeft op korte termijn gewerkt, maar de nadelen van deze aanpak werden al snel duidelijk. De PT4-objecten zijn allemaal voorzien van zgn. fotorealistische skins, met sombere kleuren en veel vage vlekken. Op een afstand is dat geen probleem. Het gebrek aan scherpte en detaillering valt dan niet op. Plaats je deze objecten echter naast het spoor, dan kun je niet meer om deze eigenschappen heen. Een ander probleem is van auteursrechtelijke aard. Wanneer je payware-objecten met je eigen route wil distribueren kom je vroeg of laat in de problemen.

Doordat ik van huis uit al heel aardig met CorelDraw en Corel Photopaint uit de voeten kan is het voor mij goed te doen om mijn route met strak ogende objecten uit te rusten. Zo ontstonden huizen, kantoorgebouwen en fabrieken, die het aanzien van de V-Strecke flink verbeterden. Grote woonblokken en kantoren in de onmiddellijke omgeving van het een station, daar omheen lagere bebouwing met appartementen en fabrieken. De overgang naar het platteland wordt tenslotte gevormd door eengezinswoningen (in Duitsland meestal vrijstaand) en statige villa's. Bij het aankleden van de landerijen heb ik gebruik gemaakt van enkele vakwerkhuizen en boerderijen die standaard met MSTS worden meegeleverd. Nu ik toch bezig was met het maken van objecten heb ik die ook meteen maar vervangen.

Het eerste station van Wentlang was geleend van Aerosoft, van de route Fulda-Kassel (High Speed Trains). Dat werd eveneens uitgewisseld. Het nieuwe object is gebaseerd op een bestaand station in Zuid-Duitsland, met een centrale hal, twee zijvleugels en twee eindgebouwen. Daar kun je nog verschillende kanten mee op. Door de eindgebouwen weg te laten en de dakpartijen schuin af te laten lopen ontstond het stationsgebouw van Neusteinitz. Door een zijvleugel te combineren met twee eindgebouwen en een andere kleur pleisterwerk kon ook Obersteinitz van een oorspronkelijk object worden voorzien. Rohrbach kreeg een ander stationsgebouw met een meer landelijk aanzien.

Dit artikel is eerder op 04/05/2004 gepubliceerd in de rubriek MSTS Column.