Om onze aanwezigheid als TrainSimGG op de HCC-Dagen luister bij te zetten werd tijdens een bestuursvergadering het idee geboren om een MSTS add-on tegen kostprijs aan de TSGG-leden aan te bieden. Alleen de vraag was: Waar haal je iets origineels vandaan, dat niet van een of andere website te downloaden is? Uit de titel van dit stukje begrijpt de oplettende lezer natuurlijk al dat op dat moment alle ogen aan de bestuurstafel op jullie treinsimmer waren gericht. Ik had immers een kwartier daarvoor een aantal andere bestuursleden als testrijder van de V-route weten te strikken.

Hoewel de route voor 90 procent gereed was moesten er nog heel wat zaken geregeld worden voordat deze op CD-ROM kon worden gebrand. Eerst moest er een meer pakkende naam voor de route worden bedacht, terwijl al spoedig bleek dat de eerste versie van de activiteiten veel verder uitgediept en verbreed moest worden. Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met het vervangen van de ‘milestones’ door meer Duits aandoende, betonnen km-paaltjes, het verfijnen van het seinstelsel, het plaatsen en testen van sound sources en sound regions, het neerzetten van vluchtende herten en het oplossen van een aantal technische problemen onder de motorkap.

Een van die problemen was het verschijnsel van de wegspringende bruggen. Wanneer je over een brug reed – vooral in camerapositie 2 en 3 hinderlijk merkbaar – leek er een kaboutertje zijn toverstokje te zwaaien en –poef- weg was de brug, terwijl de rails midden boven een afgrond of rivier in de lucht bleven hangen. De trein reed wel door, dat wel, maar toch: Geen fraai gezicht. Na enig zoeken op het internet met Google en het nalopen van enkele threads op het onvolprezen forum van www.steam4me.au stuitte ik op enkele tips van Xtracks-goeroe Okrasa Ghia.

Het wegspringen van objecten wordt veroorzaakt doordat het constructie-middelpunt (het 0-punt waar de x-, de y- en de z-as elkaar in de ruimte snijden) niet samenvalt met het meetkundige middelpunt van een object. Een voorbeeld: Bij een kubus bevindt zich het meetkundige middelpunt precies in het midden van die kubus. Als je de kubus creert in TrainSim Modeler of in Gmax ligt dit middelpunt exact op het snijpunt (0,0,0) van het assenstelsel van het 3D-programma. Stel: Je verplaatst die kubus zover dat het punt 0,0,0 buiten de kubus komt te liggen. Zou je nu het object exporteren naar MSTS, dan gaat dit object daar wegspringen. Hoe groter die afwijking, hoe eerder het object verdwijnt. Dit wordt al in de Route Editor duidelijk. Zodra je met de camera in de buurt komt: poef, weg object. De kunst is om het driedimensionale middelpunt van een object, bijvoorbeeld een brug met twee landhoofden, zo dicht mogelijk bij het punt 0,0,0 te brengen, voordat je het object naar MSTS exporteert. Als aan die voorwaarde wordt voldaan blijft zo'n brug gewoon liggen als er met een trein overheen rijdt.

Een ander probleem wat ik op wilde lossen was het broken coupler syndrome. Het probleem treedt onder andere op in de Marias Pass (standaard MSTS Route), maar kan zich ook in de Steinwaldbahn voordoen bij km 38, op de zuidelijke wisselstraat van Neusteinitz. Als je over dat punt rijdt breekt bijna altijd een koppeling van je trein en wordt de activity afgebroken, ongeacht of je nu met 50 of met 5 km/u door de wisselstraat rijdt. Via het internet en weer het Steam4me forum is een eenvoudige maar riskante oplossing beschikbaar voor het probleem met gebroken koppelingen. De oplossing is riskant omdat je daarmee ingrijpt in een van de fundamenten van MSTS, de global data.

Het gaat hier om een typefout in het script waarin het links afbuigend, automatisch 10-gradenwissel wordt beschreven (...Train Simulator\GLOBAL\ SHAPES\ A1tPnt10dLft.sd). Als je dit bestand opent in WordPad (eerst een backup maken, natuurlijk!) zie je het volgende blokje code:

SIMISA@@@@@@@@@@JINX0t1t______

shape ( A1tPnt10dLft.s
    ESD_Detail_Level ( 0 )
    ESD_Alternative_Texture ( 2 )
    ESD_Bounding_Box ( 4.95455 0.199997 0 2.49246 0.325004 40 )
    ESD_No_Visual_Obstruction ()
    )

Verander de regel met de coordinaten in:

    ESD_Bounding_Box ( -4.95455 0.199997 0 2.49246 0.325004 40 )

en sla het bestand op. Inderdaad, het gaat om een minteken bij de eerste parameter van de Bounding Box.

Deze correctie lost het probleem grotendeels op. Je kunt de wisselstraat nu veilig met snelheden van 20-40 km/u nemen. Rij je sneller, dan breekt de koppeling alsnog, maar dat is realistisch en dus acceptabel. In het echte spoorwegbedrijf ontspoort de boel gegarandeerd als je probeert om een 1:9-wissels (10 graden) met een snelheid van meer dan 20 km/u afbuigend te berijden.

Zo, genoeg techniek voor deze keer. Ik wens de Trainsimmers die de Steinwaldbahn in huis halen veel rijplezier toe. Er valt in elk geval een hoop te zien!

 

Dit artikel is eerder op 24/10/2004 gepubliceerd in de rubriek MSTS Column.