TSIG ontwerpt Quick Reference Chart
(door Henk van Willigenburg)

 

Hoewel heel veel informatie over de bediening van Open Rails te vinden is onder F1 zijn er zoveel nieuwe functies door het Development Team toegevoegd dat je al snel het overzicht verliest. Daarom heeft de TSIG het initiatief genomen om een Quick Reference-kaart voor Open Rails op te zetten. In eerste instantie is dit een Engelstalige versie geworden, maar nu deze officieel tot standaard is verheven door OpenRails.org hebben we ook een Nederlandse vertaling gemaakt. De internationale versie kan worden gedownload van OpenRails.org via de link: Open Rails

De Nederlandse versie staat voor je klaar onder bij de Downloads → Open Rails.

De Open Rails software en meer informatie is te vinden op de website van Open Rails

Dit artikel is eerder op 01/11/2011 gepubliceerd.

OPEN RAILS: EEN ZEKERE TOEKOMST
(door Henk van Willigenburg)

Ondanks de aanzienlijke terreinwinst die Railworks de laatste jaren heeft geboekt is er nog steeds een grote groep van treinsimmers en ontwikkelaars die vasthoudt aan MSTS. Niet alleen is er een uitgebreid arsenaal aan hulpmiddelen en gereedschappen beschikbaar, vooral voor de ontwikkelaar, maar ook een ongekende verscheidenheid aan routes en materieel-objecten. En door de installatie van de opeenvolgende versies van de MSTS-binpatch zijn er feitelijk geen grote problemen meer in het functioneren van deze inmiddels tien jaar oude simulator. Maar stilstand is achteruitgang, en dat geldt ook voor MSTS.

Het is dan ook begrijpelijk dat vele treinsimmers zich door het ontbreken van een echte opvolger voor MSTS tot de concurrentie hebben gewend, nadat verschillende veelbelovende projecten in de loop der jaren op commerciële gronden  werden afgeblazen. Maar een groep Britse en Australische trainsimmers met een achtergrond in de IT wilde daar niet in berusten en besloot een kleine twee jaar geleden om een Open Source-project te starten met het bouwen van een totaal nieuwe treinsimulator als doel. Inmiddels is dit project zover gevorderd dat bestaande MSTS routes en activiteiten probleemloos kunnen worden geopend in deze treinsim, die de naam Open Rails heeft gekregen.

Er zijn nog een aantal issues die moeten worden aangepakt. Zo werkt het seinstelsel werkt nog niet perfect en ook wordt het AI-verkeer anders afgewikkeld, maar daar wordt hard aan gewerkt en op basis van wat tot nu toe bereikt is mogen we aannemen dat deze en andere zaken in de komende tijd zullen worden opgelost. Sterker nog, de ontwikkelaars willen niet alleen een kloon van MSTS maken, maar Open Rails moet in de toekomst verder worden uitgebouwd met nieuwe mogelijkheden, zoals multi-player ondersteuning met een CVL component, aangeduid als dispatcher. Ook op het gebied van de documentatie is al veel tot stand gekomen. Er is een uitgebreide installatie-handleiding beschikbaar, vergezeld van een Operations Manual, op dit moment alleen nog in het Engels. Een Quick Start Guide is in voorbereiding, waarvan binnenkort ook een Nederlandtalige versie van de TSIG-website kan worden gedownload.

De software met uitgebreide installatiehandleiding kan worden gedownload van http://www.openrails.org.

Activity 06 in Opperland 1939 van MSTS.Dezelfde situatie in Open Rails. Er is nog een probleem met de wijzerplaten, maar dat is een gevolg van een bug in MSTS en op te lossen door wat kleine aanpassingen in de cabview. Let ook op de vormgeving van de venstertjes linksonder, en de winterse sneeuwlucht.


Nog steeds Activity 06, en MSTS, maar inmiddels zijn we vertrokken uit Endhagen.


.... en hetzelfde uitzicht in Open Rails. Let ook op de bovenleiding, die in Open Rails met ophangdraden wordt getoond.


INTERNET-COMMUNITY

Vooralsnog wordt Open Rails zonder technische ondersteuning aangeboden. Daarom worden de gebruikers verwezen naar hun favoriete trainsim-forum(s) om informatie uit te wisselen. Het gaat daarbij met name om de volgende sites:


Verder heeft het team van Open Rails een wiki-ingang ingericht:
- http://wiki.uktrainsim.com (link niet meer actueel)
Deze wiki vormt een algemene hulpbron voor technische assisitentie op het gebied van installatie, objecten- en routebouw, tutorials etc. en is tevens de aangewezen plaats om het OpenRails-team van feedback te voorzien.

Het Open Rails-team is niet voornemens om een forum te hosten op de Open Rails-website. Men is ervan overtuigd dat de huidige treinsim-forums de beste oplossing bieden voor gebruikers die topics willen posten over Open Rails software. Het team van Open Rails volgt de discussies en neemt daaraan ook actief deel.

Dit artikel is eerder op 10/10/2011 gepubliceerd.

Open Rails is een initiatief voor het ontwikkelen van een nieuwe trein simulator, welke grote neerwaartse compatibiliteit moet gaan bieden met Microsoft Train Simulator (MSTS) content. Deze compabiliteit gaat heel ver, feitelijk tracht men al datgene wat ooit voor MSTS is ontwikkeld te laten werken in de Open Rails engine. Inmiddels zijn er al enkele beta versies van deze simulator verschenen, waar de gebruiker op eigen risico, de reeds beschikbare functionaliteit kan uitproberen.

Toch zal deze nieuwkomer niet als opvolger van MSTS gezien moeten worden. Men streeft naar een open platform, waarbij de community kan bijdragen aan elke vorm van functionaliteit. De doelstellingen van dit initiatief zijn beschreven in Open Rails Mission Statement, welke te vinden is op de Open Rails website.

Bron: www.openrails.org

Dit artikel is eerder op 21/01/2010 gepubliceerd.