Open Rails is een initiatief voor het ontwikkelen van een nieuwe trein simulator, welke grote neerwaartse compatibiliteit moet gaan bieden met Microsoft Train Simulator (MSTS) content. Deze compabiliteit gaat heel ver, feitelijk tracht men al datgene wat ooit voor MSTS is ontwikkeld te laten werken in de Open Rails engine. Inmiddels zijn er al enkele beta versies van deze simulator verschenen, waar de gebruiker op eigen risico, de reeds beschikbare functionaliteit kan uitproberen.

Toch zal deze nieuwkomer niet als opvolger van MSTS gezien moeten worden. Men streeft naar een open platform, waarbij de community kan bijdragen aan elke vorm van functionaliteit. De doelstellingen van dit initiatief zijn beschreven in Open Rails Mission Statement, welke te vinden is op de Open Rails website.

Bron: www.openrails.org

Dit artikel is eerder op 21/01/2010 gepubliceerd.