In deze rubriek staan berichten over de treinsimulatieprogramma's welke niet in de andere categorieën passen. Van onze oude website zijn de artikelen overgenomen die in de rubriek 'Toekomst' stonden. Alle linken zijn gecontroleerd (actueel per 04/02/2018). Sommige linken zijn aangepast. In de cursieve tekst staan de actuele toevoegingen op de tekst.


 

TrainMaster uit de race


De bange vermoedens die bij ons opkwamen toen TrainMaster enkele weken geleden aankondigde dat zij niet zouden deelnemen aan de E3 zijn deze week helaas werkelijkheid geworden: Trainmaster heeft het werk aan TMTS, een opvolger voor MSTS, voor onbepaalde tijd stilgelegd, zoals blijkt uit een aankondiging op de Traimaster website www.trainmaster.com/tmtsnews.htm. Deze dramatische beslissing is genomen terwijl men inmiddels al een jaar aan dit beoogde product heeft gewerkt, en er in was geslaagd om een aantal klinkende namen uit de trainsim-community aan te trekken, zoals Paul Gausden en Henk Plaggemars. De conclusie dringt zich op dat PI Engineering, het softwarehuis achter de merknaam TrainMaster, met een te optimistische kijk aan het project is begonnen. Ik neem aan dat pas tijdens de ontwikkeling van de simulator eerst goed duidelijk is geworden dat het allemaal veel langer zou gaan duren en veel meer geld zou gaan kosten dan aanvankelijk was begroot, tot een punt waarop het management het niet meer verantwoord vond om door te gaan en de stekker eruit heeft getrokken. De officiele lezing van Trainmaster voert als argument voor deze beslissing aan dat men zich volledig op de verdere ontwikkeling van hun professionele simulator voor de opleiding van machinisten wil richten en laat formeel de mogelijkheid open dat het project op enig tijdstip in de toekomst zal worden hervat. Wat ons betreft is dat een louter theoretische mogelijkheid. Wij trekken maar een conclusie: TMTS is exit. Net als Microsoft zal ook TrainMaster geen opvolger voor MSTS op de markt brengen.

Dit betekent voor de MSTS-aanhangers dat nu alle blikken op Kuju gericht zullen zijn. Als de informatie klopt die nog steeds met een tweewekelijkse frequentie op de KRS-website www.railsimulator.com wordt vrijgegeven gaat daar de ontwikkeling van Kuju Rail Simulator (KRS) tot op dit moment nog steeds door. Het laatste nieuwtje is vooral van belang voor content bouwers: In samenwerking met Amibilis zal Kuju zal een plugin ontwikkelen voor 3D Canvas, zodat objecten die met dit ontwikkeltool zijn gebouwd naar KRS geëxporteerd kunnen worden. De vraag blijft nog steeds of en op welke manier een migratiepad zal worden geboden voor de bestaande MSTS-content die met gMax of TrainSim Modeler is gebouwd.

Dit artikel is eerder op 26/05/2006 gepubliceerd.


Slecht nieuws op de website van Trainmaster www.trainmaster.com/tmtsnews.htm. Hoewel men al begin maart had aangekondigd dat Trainmaster de eerste resultaten van hun werk op het toonaangevende gaming event E3 in Las Vegas aan het grote publiek zou tonen heeft PI Engineering onlangs bekend gemaakt dat men afziet van deelname aan deze expositie. Ook op de jaarlijkse conventie van de NMRA zal Trainmaster ondanks aanvankelijke toezeggingen schitteren door afwezigheid. Als reden geeft men op dat er op dit moment heel veel tijd gaat zitten in hun professionele trainsimulator, die voor een consortium van Noordamerikaanse spoorwegmaatschappijen wordt ontwikkeld, en dat men geen tijd voor de genoemde evenementen kan vrijmaken.

Daaruit zou je dus kunnen concluderen dat TMTS geen prioriteit (meer) heeft. Dat is geen goede zaak, want dat betekent nog meer onzekerheid over de verschijningsdatum van een opvolger voor MSTS. Meer waarschijnlijk is echter - niet ongewoon in software-projecten - dat men bij de bouw van de simulator achter ligt op het schema en dat een werkende betaversie niet voor 11 mei 2006, de openingsdag van de E3, gereed zou kunnen zijn. Deze mogelijkheid brengt een nog onbekende releasedatum echter niet dichterbij, en ook van die gedachte worden we niet vrolijk. De jongste geschiedenis van MSTS heeft ons immers geleerd dat van uitstel afstel komt. En het lijkt erop dat de professionele simulator van TrainMaster het geld moet opbrengen voor de investeringen in TMTS.

Meer positieve geluiden komen echter van Kuju. Op hun KRS-website www.railsimulator.com staat sinds kort een prachtig vormgegeven 3D-cabine van de HST, de Britse versie van Thalys. Bij Kuju gaan ze blijkbaar gewoon door met bouwen. En omdat een grote gaming club als EA er achter staat zullen ze bij Kuju waarschijnlijk geen problemen hebben met de financiering van het project.

De race gaat verder, en het is duidelijk dat Kuju nu een voorsprong heeft genomen. We blijven de ontwikkelingen voor jullie volgen.

Dit artikel is eerder op 28/04/2006 gepubliceerd.

Weer enkele puzzelstukjes onthuldKuju gaat door met het vrijgeven van belangrijke en minder belangrijke aankondigingen op de website www.railsimulator.com zet en het lijkt het erop dat TrainMaster niet wil achterblijven, zodat de afgelopen weken behoorlijk wat nieuwtjes op ons af zijn gekomen.

We kijken eerst even op de site van Kuju. Afgaande op het feit dat zij nu bijzonderheden over hun nieuwe World Editor vrijgeven mag je concluderen dat de simulatie al voor een belangrijk deel vorm heeft gekregen (deze World Editor is de opvolger van de MSTS Route Editor, gehaat door vriend en vijand vanwege zijn vele crashes en het spontaan optreden van onherstelbare problemen in de track data base, bij insiders ook wel bekend als Russisch roulette voor masochistische routebouwers). Wat opvalt is dat men deze World Editor vanuit de simulator kan aanroepen, waardoor je dus heel snel van spel- naar editmode kan overschakelen, en weer terug natuurlijk.

Traimaster heeft intussen op www.trainmaster.com/tmtsnews.htm bekend gemaakt dat hun Engelse route gebouwd gaat worden door Making Tracks. Verdere bijzonderheden ontbreken, maar wel is een lang interview met de ontwikkelaars achter Making Tracks weergegeven. Ook andere TrainMaster partners komen in eerder op het internet gepubliceerde vraaggesprekken aan het woord, zoals Paul Gausden, bekend van zijn tool ShapeViewer, en Henk Plaggemars, die anders dan zijn Nederlandse naam doet vermoeden uitsluitend Engels spreekt omdat hij in Australië is geboren en opgegroeid. Pikant detail: Plaggemars is begin januari overgestapt van Auran naar TrainMaster. In het interview is zijn antwoord op de vraag waarom hij bij Auran is opgestapt veelbetekenend: De bedenker van Trainz en drijvende kracht achter Auran, Greg Lane, heeft dit bedrijf eind vorig jaar verlaten. Tenslotte zijn er weer een aantal fraaie screendumps bijgekomen. Vooral de GP diesel ziet er goed uit, je zou er zo mee weg willen rijden.

Maar al met al weten we noch bij Kuju, noch bij Trainmaster nog steeds niets over een werkende draaischijf, een normaal functionerende voorste koppeling en de beschibaarheid van Engelse wissels. Maar wie weet wordt dat ook nog bekend voordat de nieuwe simulators worden uitgerold.

Dit artikel is eerder op 09/02/2006 gepubliceerd.

Splitsing dreigt in TrainSim marktDoordat Kuju bijna iedere twee weken nieuwe aankondigingen op zijn site zet ziet ook Trainmaster zich genoodzaakt om met informatie naar buiten te komen. Zo heeft de laatste bekend gemaakt dat een van de standaardroutes die met TMTS meegeleverd zal worden gebaseerd zal zijn op het spoorwegknooppunt Cheyenne, waar de nadruk op rangeeropdrachten zal liggen. Je kunt daar meer over lezen bij www.trainmaster.com/tmts_route_cheyenne.htm. Als je deze link volgt: www.trainmaster.com/tmts_dev_movies.htm kun je een aantal screendumps bekijken en twee filmpjes afspelen.

De belangrijkste aankondiging van Kuju heeft betrekking op het feit dat men German Railroads heeft weten te strikken voor het bouwen van een Duitse route voor KRS. Lees hierover meer op www.railsimulator.com/german-railroads.htm . Ook dat is goed nieuws, want German Railroads heeft voor MSTS een aantal fantastische trajecten gebouwd, met schitterend materieel. Denk maar aan routes als Entlang der Mosel en de Rollbahn 1963.Nu steeds meer ontwikkelaars van content een keuze maken voor een van de drie opvolgers van MSTS (ProTrain werkt al bijna een jaar samen met Trainz en heeft inmiddels een Duitse editie van Trainz 2006 uitgebracht) zal de trainsimmers community straks in drie delen uiteenvallen. Velen van ons zullen overstappen naar Trainz 2006, waarvan binnenkort een volledig Nederlandse versie zal verschijnen. Een ander deel van de MSTS-aanhang zal straks moeten kiezen tussen Kuju en TrainMaster. Een lastige keuze, die herinneringen oproept aan de tijd waarin modelspoorders zich moesten bekeren tot Märklin, Trix of Fleischmann. Ook voor ontwikkelaars van content kan dat nadelig uitpakken: routes moeten nu driemaal worden gebouwd om de trainsim-markt te bedienen. Dat kan tot gevolg hebben dat nieuwe routes minder snel zullen verschijnen.

De spanning stijgt. 2006 belooft een interessant trainsim-jaar te worden.

Dit artikel is eerder op 02/01/2006 gepubliceerd.

Meer informatie naar buiten gekomenDe opvolgers voor MSTS komen er aan. Dit jaar weliswaar niet meer, maar in de loop van 2006 zullen zeer waarschijnlijk twee nieuwe treinsimulators op de markt worden gebracht. Volgens doorgaans welingelichte kringen zou Trainmaster Train Simulator (TMTS) nog voor de zomer verschijnen, in het derde kwartaal gevolgd door Kuju's Rail Simulator (KRS). Maandenlang hulde Trainmaster zich in stilzwijgen, terwijl Kuju bijna wekelijks met nieuws naar buiten kwam. Maar nu laat Trainmaster eindelijk iets van zich horen. Als je deze link volgt: www.trainmaster.com/tmtsnews.htm en goed Engels kunt lezen wordt je uitvoerig bijgepraat over de migratie van MSTS-objecten naar TMTS. Kort samengevat is de oplossing van TrainMaster even simpel in het gebruik als geniaal in de technische realisatie. Wie kent niet het tool van Paul Gausden, Shape Viewer, waarmee je allerlei MSTS-objecten buiten de TS-omgeving kan bekijken ("laten renderen" in vakjargon)? Ten behoeve van Trainmaster TS heeft Paul dit programma uitgebreid met een exportfilter. Dat ziet er nog eens veelbelovend uit. Voor nieuwe objecten heeft TrainMaster een plugin gemaakt voor 3D Canvas, en dat is ook goed nieuws. Ik kom daar straks nog op terug.

De news updates van Kuju maken ons tot nu toe niet veel wijzer over het product zelf, maar Kuju laat wel zien dat over een breed front ontwikkel-activiteiten worden ontplooid. We weten daarom nu dat een van routes die met het product zal worden meegeleverd een historisch Engels traject zal uitbeelden, waarover de legendarische 'Stanier Black Five' treinen zal gaan trekken. Deze week konden we lezen, dat het nieuwe track systeem niet op splines zal worden gebaseerd (zoals Trainz dat gebruikt), maar op boogsegmenten, rechten en overgangsbogen, net als in het grootbedrijf. De summiere informatie die men vrijgeeft zou er op kunnen duiden dat routebouwers parameters als boogstraal en segmenthoek, respectievelijk lengte, zelf mogen definieren. Jammer dat er niets gezegd wordt over een werkende draaischijf en Engelse wissels, want die worden sinds jaar en dag node gemist in MSTS. De laatste informatie van Kuju gaat over de cabin view van de Black 5 en daaruit blijkt dat cabines in KRS in 3D zullen worden uitgevoerd. Overigens is een van de twee websites die in de eerste aankondiging van KRS als 'peetouders' ten tonele werden gevoerd inmiddels op zwart gegaan. Het gaat hier om www.trainsim.org.uk (website bestaat niet meer).


Er is ook meer duidelijk geworden over de tools die beschikbaar zullen komen om materieel en objecten voor de nieuwe treinsimulators te kunnen bouwen. Voor MSTS konden materieel- en scenerybouwers zich verlaten op Gmax en TrainSim Modeler. Van de laatste is sinds 2001 geen nieuwe versie meer verschenen terwijl Discreet, het softwarehuis dat Gmax heeft gebouwd, is gestopt met het gratis verspreiden van Gmax. De vraag is daarom of Kuju nog een plug-in zal ontwikkelen die het exporteren van modellen uit Gmax naar KRS zal ondersteunen. Uit de informatie die Kuju naar buiten heeft gebracht wordt duidelijk dat men intern gebruik maakt van 3D Studio, de grote broer van Gmax, waar het voor ons hobbyisten onbereikbare prijskaartje van 3500 dollar aanhangt. Bent u daar nog? TrainMaster daarentegen zet in op 3D Canvas, dat in de Pro-versie slechts een kleine 70 dollar kost en al enige jaren eveneens een plugin voor MSTS heeft.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden jullie op de hoogte.

Dit artikel is eerder op 17/11/2005 gepubliceerd.

Subcategorieën

In deze sectie staan artikelen met screenshots over treinsimulatieprogramma's welke niet in de andere categorieën passen.

Van onze oude website zijn alle artikelen met screenshots van Trainz overgenomen. De verwijzing naar de locatie van de afbeeldingen is nog niet aangepast.