Meer informatie naar buiten gekomenDe opvolgers voor MSTS komen er aan. Dit jaar weliswaar niet meer, maar in de loop van 2006 zullen zeer waarschijnlijk twee nieuwe treinsimulators op de markt worden gebracht. Volgens doorgaans welingelichte kringen zou Trainmaster Train Simulator (TMTS) nog voor de zomer verschijnen, in het derde kwartaal gevolgd door Kuju's Rail Simulator (KRS). Maandenlang hulde Trainmaster zich in stilzwijgen, terwijl Kuju bijna wekelijks met nieuws naar buiten kwam. Maar nu laat Trainmaster eindelijk iets van zich horen. Als je deze link volgt: www.trainmaster.com/tmtsnews.htm en goed Engels kunt lezen wordt je uitvoerig bijgepraat over de migratie van MSTS-objecten naar TMTS. Kort samengevat is de oplossing van TrainMaster even simpel in het gebruik als geniaal in de technische realisatie. Wie kent niet het tool van Paul Gausden, Shape Viewer, waarmee je allerlei MSTS-objecten buiten de TS-omgeving kan bekijken ("laten renderen" in vakjargon)? Ten behoeve van Trainmaster TS heeft Paul dit programma uitgebreid met een exportfilter. Dat ziet er nog eens veelbelovend uit. Voor nieuwe objecten heeft TrainMaster een plugin gemaakt voor 3D Canvas, en dat is ook goed nieuws. Ik kom daar straks nog op terug.

De news updates van Kuju maken ons tot nu toe niet veel wijzer over het product zelf, maar Kuju laat wel zien dat over een breed front ontwikkel-activiteiten worden ontplooid. We weten daarom nu dat een van routes die met het product zal worden meegeleverd een historisch Engels traject zal uitbeelden, waarover de legendarische 'Stanier Black Five' treinen zal gaan trekken. Deze week konden we lezen, dat het nieuwe track systeem niet op splines zal worden gebaseerd (zoals Trainz dat gebruikt), maar op boogsegmenten, rechten en overgangsbogen, net als in het grootbedrijf. De summiere informatie die men vrijgeeft zou er op kunnen duiden dat routebouwers parameters als boogstraal en segmenthoek, respectievelijk lengte, zelf mogen definieren. Jammer dat er niets gezegd wordt over een werkende draaischijf en Engelse wissels, want die worden sinds jaar en dag node gemist in MSTS. De laatste informatie van Kuju gaat over de cabin view van de Black 5 en daaruit blijkt dat cabines in KRS in 3D zullen worden uitgevoerd. Overigens is een van de twee websites die in de eerste aankondiging van KRS als 'peetouders' ten tonele werden gevoerd inmiddels op zwart gegaan. Het gaat hier om www.trainsim.org.uk (website bestaat niet meer).


Er is ook meer duidelijk geworden over de tools die beschikbaar zullen komen om materieel en objecten voor de nieuwe treinsimulators te kunnen bouwen. Voor MSTS konden materieel- en scenerybouwers zich verlaten op Gmax en TrainSim Modeler. Van de laatste is sinds 2001 geen nieuwe versie meer verschenen terwijl Discreet, het softwarehuis dat Gmax heeft gebouwd, is gestopt met het gratis verspreiden van Gmax. De vraag is daarom of Kuju nog een plug-in zal ontwikkelen die het exporteren van modellen uit Gmax naar KRS zal ondersteunen. Uit de informatie die Kuju naar buiten heeft gebracht wordt duidelijk dat men intern gebruik maakt van 3D Studio, de grote broer van Gmax, waar het voor ons hobbyisten onbereikbare prijskaartje van 3500 dollar aanhangt. Bent u daar nog? TrainMaster daarentegen zet in op 3D Canvas, dat in de Pro-versie slechts een kleine 70 dollar kost en al enige jaren eveneens een plugin voor MSTS heeft.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden jullie op de hoogte.

Dit artikel is eerder op 17/11/2005 gepubliceerd.