Microsoft TrainSimulator X : Wat kunnen we verwachten

Op de afgelopen ledenvergadering in Waddinxveen waren menig enthousiaste TrainSimmers benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de aankondiging van Microsoft's nieuwe TrainSimulator. Feitelijk kan er op dit moment niet meer over gezegd worden dan datgene dat Microsoft zelf zegt, namelijk "we zijn bezig met een nieuwe TrainSimulator en details volgen later".

Een aankondiging als deze heeft echter al de nodige reacties uitgelokt. Bezoek de populaire TrainSim-gerelateerde forums in binnen- en buitenland maar eens. Her en der wordt wel een mening uitgesproken en gonst het van de geruchten van waar men nu mee bezig is.

In ieder geval is het wel duidelijk dat de nieuwe TrainSimulator gebouwd zal worden op basis van de Flight Simulator X technologie. Een van de betrokkenen (TSengineer) bij het huidige MS TrainSimulator project geeft in zijn weblog aan dat de ACE studios een aantal jaar geleden om praktische redenen heeft besloten om de grafische engines van TrainSimulator en Combat Flight Simulator, en daarmee ook de feitelijke simulators, te laten vallen. Alleen de Flight Simulator engine zou door-ontwikkeld worden op een dusdanige manier dat later met dezelfde engine op relatieve eenvoudige wijze nieuwe simulators gebouwd kunnen worden. En dat moment is blijkbaar nu aangebroken. De FlightSim X engine is dus blijkbaar geschikt om ook een simulator als TrainSimulator omheen te bouwen. De ingrediënten zijn er voor aanwezig zoals bijvoorbeeld object rendering, scenery, AI en animatie.

Wellicht inderdaad een goed uigangspunt, maar dan heb je nog geen TrainSimulator. En dat beseffen ze bij de Microsoft Games Studio ook wel. Afgaande op de weblogs van de betrokken software ontwikkelaars zijn ze nu druk bezig met het specificeren danwel ontwerpen van functionaliteit welke nodig is om tot een TrainSim te komen. Wel leuk om enige tegenstrijdigheden in de diverse weblogs te bespeuren. De een zegt dat men alleen nog zaken op papier aan het zetten is, terwijl elders te lezen valt dat er al druk "gebouwd" wordt. Dit laatste zou overigens kunnen suggeren, dat men bijvoorbeeld al wat objecten aan het maken is die dadelijk als eerste vervolgstap in publicaties in screenshots gebruikt zullen worden.

In ieder geval wordt hevig ontkend dat men bestaande trainsim technologie aan het inkopen is van andere partijen die al op deze markt actief zijn. Het wordt van de grond af opnieuw ontworpen. Dit betekent echter waarschijnlijk wel dat er geen terugwaartse compabiliteit zal zijn met MS TrainSimulator zoals we dat tot op de dag van vandaag kennen.

Het moment van aankondigen van de nieuwe TrainSimulator is niet door alle TrainSimmers met enthousiasme ontvangen. De aankondiging viel namelijk samen met de Consumer Electronics Show (CES). Kuju, de ontwikkelaar van RailSimulator, was hier op uitnodiging van Microsoft bij aanwezig om aan het grote publiek te laten zien wat de mogelijkheden van Vista in relatie tot games zijn. Menig trainsimmer vond het moment van aankondigen van Micosoft's eigen nieuwe TrainSimulator om die reden dan wellicht ook niet het meest briljant staaltje van timing, danwel niet netjes ten aanzien van Kuju.

Hoe dan ook, sinds 19 januari is de boodschap van Microsoft Games Studios dus "There’s a New Train Comin’"
Nu is het wel zo dat een software huis, en dat geldt dus ook voor Microsoft, niet zo maar wat roept. Men mag er dus wel van uitgaan dat er serieus gewerkt wordt aan een nieuwe TrainSimulator. Alleen heeft de fervente TrainSimmer de afgelopen jaren wel geleerd dergelijke berichten te relativeren. De toendertijd beloofde opvolger van MSTS, MSTS 2, en de aangekondigde Trainmaster van PI engineering, zijn immers nooit verder gekomen dan een "belofte". Daarnaast heeft Microsoft de nodige sceptische opmerkingen mogen ontvangen, immers niet al te lang geleden hadden ze MSTS 2 om meerdere redenen afgeblazen. Wat dat aangaat is het gewoon wachten tot de boodschap "A new train has arrived" luidt, met andere woorden, het moment dat het beloofde product werkelijk in de winkel ligt.

Tot slot. Opvallend genoeg zijn op de officiele website van Microsoft's nieuwe TrainSimulator de links naar de patches voor de huidige Microsoft TrainSimulator weer vindbaar gemaakt. De reden die we hiervoor kunnen verzinnen is dat de huidige MSTS nog immens populair is. Dit gecombineerd met de ontwikkelingen die het MSTS bin-team voortbrengt. MSTS Bin werkt alleen met de gepatchte versie van MSTS. Zolang de nieuwe Microsoft TrainSimulator er nog niet is, blijft de MSTS-community dus blijkbaar graag doorgaan met het huidige MSTS, al dan niet gepatcht met MSTS Bin.

Erwin Lansbergen

Bronvermelding:
Website Microsoft TrainSimulator (website bestaat niet meer)
Weblog Yard Limits (website bestaat niet meer)
Weblog SimElations  (website bestaat niet meer)
Weblog TSEngineer (website bestaat niet meer)
Weblog Mavyryk (website bestaat niet meer)
Weblog Tdragger

Dit artikel is eerder op 25/03/2007 gepubliceerd.