Eind juli heeft het team van Microsoft ACE Studios voor de eerste keer haar nieuwe produkt in ontwikkeling, Train Simulator 2, aan het publiek getoond. Een en ander vond plaats tijdens de National Train Show in Anaheim, California, USA.

De promotie-film welke men toonde tijdens deze demo is te downloaden van de Train Simulator 2 website (website bestaat niet meer) (met reden zonder geluid).

Het makers van Train Simulator 2 hadden aanvankelijk het plan deze nieuwe simulator te demonstreren tijdens de Leipzig Games Convention. Ook had men het plan om tijdens deze conventie de laatste van vier routes te onthullen. Helaas past deelname aan de Leipzig Games Convention niet in het werkschema van de makers en is dit zodoende geannuleerd. Men zoekt nog naar een alternatieve beurs / conventie elders in Europa. Meer nieuws hierover volgt later.

De release datum, is zonder dat men hier al te veel ruchtbaarheid aan heeft gegeven, officiëel verschoven naar eind 2009.

Train Simulator 2 website : http://www.tsinsider.com/ (Engelse taal) (website bestaat niet meer).

Dit artikel is eerder op 18/08/2008 gepubliceerd.