Frequently Asked Question

Komt er eindelijk een volwaardige editor in Train Sim World 2

Nee.

Om content te kunnen ontwikkelen voor TSW2 is grondige kennis nodig van de Unreal 4 Engine game-engine en van de door DTG ontwikkelde plug-ins als SimuGraph®. Tevens moet de content ook geschikt zijn om op consoles te kunnen functioneren.

DTG biedt (ervaren) externe ontwikkelaars samenwerkingscontracten aan om content te maken voor TSW2.

Voor de gebruiker is er de The Livery Editor and Scenario Planner om aanpassingen te kunnen doen.