Vertaling Train Simulator 2018 versie 62.8b.

De HCC!trainsim presenteert een bijgewerkte Nederlandse vertaling voor het basis-programma van Train Simulator 2018 (TS2018). Met dank aan Theo Evers voor de vertaling en alle aanpassingen.

Deze versie 62.8b is bijgewerkt naar aanleiding van de update van TS2018 van 9 mei 2018.

Dovetail Games voorziet niet in de mogelijkheid een Nederlands taalbestand te gebruiken in TS2018, maar via een omweg is de vertaling toch werkend te krijgen. Lees hiervoor de meegeleverde tekst in het bestand NL LAN vertaling TS2018 vs62.8b goed door.

Met deze vertaling verander je de Train Simulator 2018 interface (grotendeels) in een Nederlandse versie.

De nieuwe versie van de vertaling is te downloaden op deze website: archive Nederlandse vertaling basis-programma Train Simulator 2018 (versie 62.8b) (60 KB)

Dit artikel is op 11 mei 2018 bijgewerkt met actuele informatie.

Op 4 april 2018 wordt het versienummer van Train Simulator 2018 (TS2018): v61.9b.
In deze update zijn meer onderdelen vertaald in de Chinese taal. Alle taalbestanden zijn opnieuw aangeleverd. Gebruikers van onze Nederlandse vertaling (nl.lan) dienen deze opnieuw te plaatsen volgens de handleiding. Inhoudelijk is er niets aan TS2018 veranderd, dus onze vertaling versie 60.1b is nog steeds de actuele vertaling.

Wilbur Graphics heeft voor één van zijn add-ons voor Train Simulator 2018, de NS Serie 2400/2500 Dieselelektrische Locomotief, een update uitgebracht. In deze nieuwe release de NS 2400 in NS-huisstijl en als VSM-museumlocomotief.

De handleiding van de NS Serie 2400/2500 is na de installatie te vinden in de map ...\...\Steam\steamapps\common\RailWorks\Manuals\NL. De handleiding is ook apart te downloaden. De volledige beschrijving van de veranderingen staat in de begeleidende tekst in de downloadsectie.

De download is te vinden in de Download sectie: Downloads → Train Simulator 2018 → Rollend Materieel: default NS serie 2400-2500 voor Train Simulator 2018 (17.18 MB)

Dit artikel is op 12 maart 2018 bijgewerkt.

Wilbur Graphics heeft een freeware add-on voor TS2018 uitgebracht, te weten de DR serie 01.5 stoomlocomotief.

De DR serie 01.5 stoomlocomotief is ook bij ons te downloaden. De download is te vinden in de Download sectie : Downloads → Railworks/Train Simulator 20xx → Rollend Materieel voor Train Simulator 2018.

Dovetail Games (DTG) heeft twee updates uitgebracht voor Train Simulator 2018.

Op 30 november 2017 wordt het versienummer v60.4c.

Voor zover bekend betreft deze update aanpassingen en verbeteringen aan de functie Dovetail Live. Geen veranderingen aan de taalbestanden.

Op 19 januari 2018 wordt het versienummer v61.4b.

Toegevoegd in deze update is de ondersteuning voor de Chinese taal. Alle taalbestanden zijn opnieuw aangeleverd. Gebruikers van onze NL-vertaling dienen deze opnieuw te plaatsen volgens de handleiding. Inhoudelijk is er niets aan TS2018 veranderd, dus onze vertaling versie 60.1b is nog steeds de actuele vertaling.