Op het einde van 2022 heeft Dovetail Games (DTG) onverwacht een artikel gepubliceerd waarin ze ons een kijkje gunnen in de ideeën voor de toekomst van hun treinsimulatieprogramma Train Simulator Classic (TSC).

In de vorm van een interview geeft Senior Producer Steve Dark zijn visie op de komende ontwikkelingen van TSC. Hij geeft aan dat hij voordat hij bij DTG ging werken al met de voorlopers van TSC speelde en er ook aanpassingen in maakte.

Samengevat zien de komende ontwikkelingen er zo uit:

  • DTG geeft aan dat TSC breder is dan alleen de content die ze zelf maken. Dankzij ontwikkelaars als Armstrong Powerhouse, ChrisTrains, Just Trains,
    ATS, Aerosoft and High Iron Simulations is een gehele omgeving ontstaan waarin veel gebruikers hun creativiteit in kwijt kunnen.
  • DTG is van plan TSC stabieler te maken door het opschonen en optimaliseren van de onderliggende programmacode.
  • Ook zijn ze van plan om de meldingen uit het programma uit te breiden van de ene algemene foutmelding, “OUT OF MEMORY” zoals we die nu zien, naar een systeem met meldingen waaraan je kan zien waar en waarom iets fout is gegaan in het programma.
  • Daarnaast wil DTG de werking van TSC zo aanpassen dat het programma beter om kan gaan met de techniek van de huidige PC’s. Dit zou kunnen betekenen dat de 32bits versie van TSC wordt afgestoten.
  • Omdat de levensduur van TSC wordt verlengd denkt DTG na de gebruikers meer mogelijkheden te geven hun add-ons te beheren bijvoorbeeld door het opdelen van de content in categorieën.
  • Voor het gebruikersmenu van TSC gebruikt DTG het programma Scaleform van Autodesk. Dit programma wordt door Autodesk niet meer verder ontwikkeld. DTG gaat dus op zoek naar een andere manier om de gebruikersinterface in te richten. Ze denken daarbij aan een web-georiënteerde omgeving.
  • Tot slot gaat DTG onderzoeken of het mogelijk is de ondersteuning voor de ‘oude’ DirectX 9 grafische omgeving van Microsoft te vervangen door de modernere DirectX 12 versie.

DTG is al bezig met het optimaliseren van de programmacode van TSC en verwacht over een aantal maanden updates voor het programma te kunnen uitbrengen.

Bron: Dovetail Games
Link naar het originele Engelstalige artikel.