De Rail Simulator Development Tools zijn nu beschikbaar.

Deze tools bieden het volgende:

 • de mogelijkheid om nieuwe versies van Rail Simulator in-game content aan te maken
 • voorbeelden van verschillende objecten en modellen die moeten helpen bij het maken van nieuwe content. Dit is echter geen grote hoeveelheid voorbeelden. In de toekomst zal het aantal voorbeelden worden uitgebreid.
 • documentatie gerelateerd aan de content voorbeelden alsmede van andere aspecten van Rail Simulator (inclusief de sein scripting). Deze documentatie is nog niet volledig, maar zal in de toekomst worden aangevuld
 • documentatie waarin methodes beschreven worden over hoe nieuwe content te maken en te implementeren
 • additionele functionaliteit voor de Scenario Editor, met de mogelijkheid om:
  - veel uitvoerigere opdrachten te creëren.
  - extra tegenverkeer te creëren. Het tegenverkeer (AI-treinen) kunnen dezelfde opdrachten worden toegekend als de opdrachten-set die aan de speler-trein kan worden gegeven
  - bestaande scenario's of die verkregen van derden te bewerken en opnieuw uit te brengen (rekening houden met het feit dat er voorwaarden voor dergelijke acties van toepassing zijn)


Deze tools bevatten GEEN ...

 • correcties of patches voor (inmiddels bekende) problemen in Rail Simulator. Patches ed zullen terzijnertijd als een afzonderlijk pakket beschikbaar komen en ook duidelijk als zodanig worden aangemerkt;
 • mogelijkheid om textures te maken, hoewel de functionaliteit om bestanden uit diverse pakketten en deze te converteren wordt verstrekt;
 • mogelijkheid van reverse-engineering van Rail Simulator content om deze bijvoorbeeld aan te passen, of om te onderzoeken om hoe eigen content te maken. The hoofd-tool - De Asset Editor - heeft geen functionaliteit om bestanden uit het spel te halen om vervolgens te bewerken;
 • definitieve set documentatie welke ALLE elementen met betrekking tot Rail Simulator beschrijven. De beschikbare documentatie set zal in de toekomst verder uitgebreid worden;
 • definitieve set van Tools cq Documenatie. Rail Simulator Development Ltd zal in de toekomst bijgewerkte danwel uitgebreidere tools en documentatie beschikbaar maken.


Overige materiaal
Op de website van Rail Simulator zullen meerdere video tutorials bekeken kunnen worden via de link  http://railsimulator.blip.tv (link niet meer actueel). Ook hier geldt dat het aanbod in de komende tijd uitgebreid zal worden.

Bron: Rail Simulator Development Ltd

Rail Simulator is ontwikkeld door Rail Simulator Development Ltd .

Dit artikel is eerder op 13/11/2007 gepubliceerd.