Zoals eerder gemeld is de tweede upgrade voor Rail Simulator nu beschikbaar, vol met tal van nieuwe functies, verbeteringen en correcties. De volledige lijst van de nieuwe functies, verbeteringen en oplossingen is te vinden in het README bestand (Engelse taal) op de website van Rail Simulator.

Helaas ondervinden de nodige gebruikers problemen na het installeren van deze upgrade.
Rail Simulator Development Ltd (RSDL) heeft vandaag ter aanvulling een uitgebreider verhaal geplaatst over de te volgen stappen bij het installeren van deze upgrade Mk2. Zie eerder artikel op deze website.

Hieronder een vertaling van de te volgen stappen en controlles welke uitgevoerd moeten worden alvorens deze upgrade te installeren. Merk op dat onderstaande de installatie-stappen zijn welke RSDL aanbeveelt.

Allereerst : Maak eerst een backup, zeker van datgene wat u absoluut niet kwijt zou willen raken.

OPGELET : Zorg ervoor dat u Upgrade Mk1 geïnstalleerd heeft voordat u probeert Upgrade Mk2 te installeren.
Heeft u Mk1 geinstalleerd, start Rail Simulator en kijk dan onder Options -> Credits info welk versie nummer vermeld staat. Als het goed is staat hier versie 74.3f .

NOOT : Er zijn in het verleden (kortstondig) foutieve versies van Mk1 in omloop geweest. Als de installatie met Upgrade Mk1 niet versie 74.3f aangeeft, MOET u eerst de juiste Upgrade Mk1 downloaden vanaf de website van Rail Simulator en deze installeren.

Start Rail Simulator nogmaals op, maar kies niet Play Game maar kies Options.
Zorg er voor dat bij de instelling "Language" (taal) deze optie ingesteld staat op "English". Laat deze optie in geen geval op "Default OS" staan anders gaat het gegarandeerd mis. Kies eventueel ook een scherm-resolutie die u prefereert en test deze met de daarvoor bestemde knop.
Start eventueel nogmaals het spel echt op (Play Game) om er zeker van te zijn dat Rail Simulator met Mk1 en de benodigde instellingen nog steeds werkt.

Hierna kunt u Upgrade Mk2 installeren. Mk2 ondersteunt meer scherm-resoluties. Eventueel kunt u voordat u het spel echt opstart onder opties een andere scherm-resolutie kiezen. Ook testen voordat het spel echt gestart wordt.

Voor de gebruikers die de DevTools (Ontwikkel hulpmiddelen) reeds bij Mk1 geinstalleerd hadden zullen de DevTools met de installatie van Mk2 ook ge-update zijn (mits zij de juiste versie Mk1 hadden).

Gebruikers die de DevTools nog niet geinstalleerd hebben maar nu willen gaan gebruiken dienen de laatste versie (nu Augustus 2008 versie) te downloaden en te installeren


Bug in Oxford-Paddington route na Upgrade Mk2
Upgrade MK2 bevat een fout in de Oxford-Paddington route. Er ontbreekt een stuk spoor ter hoogte van Ealing Broadway. Een fix voor dit probleem is te downloaden vanaf de Rail Simulator website.

De oorspronlijke instructies en te downloaden bestanden zijn allen te vinden op de Rail Simulator website
Meer informatie is te vinden op www.railsimulator.com .

Dit artikel is eerder op 18/08/2008 gepubliceerd.