Theo Evers (teksten) en René 't Hooft hebben een vertaling gemaakt van de gebruikershandleiding voor Train Simulator 2014.

Noot van de vertaler:
De bedoeling van deze vertaling is Nederlandse gebruikers van deze fantastische treinsimulator, die wat moeilijkheden hebben met vreemde talen te voorzien van een Nederlandse handleiding die het spelen en bouwen met dit programma wat toegankelijker kan maken.

Ik ben geen professionele vertaler maar een amateur die zijn best heeft gedaan.

Ik ga ervan uit dat je gebruik maakt van de Nederlandse vertaling voor de kernsoftware die op de diverse websites, waaronder natuurlijk ook www.hcc-trainsimig.nl , te downloaden is.

Via deze link gaat u direct naar de Downloads voor Train Simulator 2014 (Railworks)

Dit artikel is eerder op 29/11/2013 gepubliceerd.