Recent heeft Kuju met betrekking tot de ontwikkeling van haar nieuwe Railsimulator wat informatie verstrekt over de functionaliteit van signaleringsystemen (seinen). Hieronder volgt een vrije vertaling uit het betreffende artikel.

Signalering, van het stoomtijdperk tot moderne tijden

In de loop van de jaren heeft de geleidelijke ontwikkeling van spoorwegnetwerken, met snellere treinen en een groter aantal reizen, tot de evolutie van de signalerings systemen geleid om de grotere risico's die dit met zich meebrengt te behandelen. Ondanks hun ogenschijnlijke maar duidelijke eenvoud, zijn de huidige signalerings systemen tegenwoordig van een hoog niveau met een enorme interne complexiteit. Het implementeren van geloofwaardige nabootsing van deze systemen voor de verschillende routes welke in Railsimulator aanwezig zullen zijn een interessante uitdaging voor het Kuju ontwikkelteam geweest. Railsimulator zal een aantal routes bevatten die gericht zijn op verschillende tijdperken en verschillende landen. Om u een idee van de verscheidenheid van seinstelsel te geven die Kuju heeft moeten ontwikkelen: vergelijk de Somerset - Dorset route (GB) van de jaren '50 met de moderne dag Hagen - Siegen route (Duitsland); de eerstgenoemde vereist de implementatie van armseinen welke toendertijd op die route gebruikelijk waren. De laatstgenoemde vereist het moderne, Duits-specifieke 'HP' seinstelsel. Naast de traditionele signalerings systemen, ondersteunt Railsimulator ook een verscheidenheid van de systemen van de hedendaagse waarschuwingsystemen, zoals bijvoorbeeld ATB.

Signalering vanuit het perspectief van routebouwers

Het ontwikkelen danwel gebruiken van ingebouwde seinen in zelfgemaakte routes wordt in Railsimulator zo eenvoudig gemaakt voor de eindgebruiker. Het plaatsen van één "eenvoudig" sein is een kwestie van het plaatsen van het sein-object, en dit te koppelen aan het betreffende spoor. Wanneer een trein over die "koppeling" rijdt, zal het een gebeurtenis naar het sein-script voor dat sein verzenden, dat dan de gebeurtenis dienovereenkomstig zal behandelen. Voor seinen welke ook de ingestelde rijweg kunnen aangeven (in Nederland bekend als seinen in combinatie met zogenaamde Koeienkop) wordt het verhaal is ingewikkelder. Maar ook hierin heeft Kuju voorzien. Het onderstaande plaatje geeft een gelijsoortig sein weer zoals dat bij de Britse spoorwegen wordt toegepast weer.

Ontwikkelen van eigen seinsystemen

Naast de verscheidenheid aan seinen binnen de standaardroutes van RailSimulator, is er ook rekening gehouden met de wens en wil van ontwikkelaars om eigen (lokale) seinsystemen te ontwikkelen. Afhankelijk van hun geografische plaats, en het tijdperk waarin bepaalde seinen toegepast werden, kan een route de verwezenlijking van om het even welk denkbaar seinstelsel vereisen. Gelukkig voor hen die eigen nieuwe sein-content wensen te ontwikkelen is het algemene signalerings systeem dusdanig uitgevoerd dat er mogelijkheden zijn om dit uit te breiden. De zogenaamde sein-scripten zullen openlijk aan gebruikers ter beschikking worden gesteld. Voor het scripten van de sein-functionaliteit maakt Kuju gebruik van de open-source taal Lua. Wil je hier meer over weten kijk dan op www.lua.org.

Bron: Nieuwbrief 19 Kuju (Railtimes)

Website Kuju Railsimulator : http://www.railsimulator.com

Noot:
Kuju wijst er in dezelfde nieuwbrief op dat men iedere release-datum die her en der op het internet opduiken in relatie tot het product dat zij aan het ontwikkelen is (Railsimulator dus) dient te negeren. Tot op de dag van vandaag is er nog geen officiele release datum bekend. Bovendien is het aan Electronic Arts (de uitgever) de partij die release-datum bekend kan en mag maken, en niet Kuju. (bron: Kuju nieuwsbrief - Railtimes #19)

Dit artikel is eerder op 17/03/2007 gepubliceerd.