Op het UK TrainSim forum zijn er weer wat nieuwtjes gevonden met betrekking tot diverse functionaliteit in Rail Simulator. Hieronder een samenvatting:

Custom content in Railsimulator

De vraag of custom content, zoals treinen, gebouwen etc, aan Railsimulator toegevoegd kan worden, ook als dit freeware is wordt door Kuju bevestigd. Het aanbieden van (gratis) content zoals dat nu al gebeurt voor bijvoorbeeld MSTS en Trainz, zal ook aangemoedigd worden voor Railsimulator.

Kuju beseft dat na het verschijnen van de simulator ontwikkelaars ondersteuning zullen gaan zoeken. Op dit moment is Kuju de manier waarop zij ondersteuning aan ontwikkelaars zullen verlenen nog aan het bepalen.

Geen in-game reclame

Reclame maken in computerspelen door het toepassen van statische en (via Internet) dynamisch bijgewerkte texturen in een spel is op zich geen nieuwe toepassing. Echter in recentere spelen is het zogenaamde in-game adverteren een steeds vaker voorkomende verschijnsel.

Privacykwesties en lokale regelgeving in landen waar Rail Simulator uitgebracht zal worden heeft Kuju doen besluiten deze technieken niet toe te passen in de routes welke meegeleverd worden bij de uit te brengen simulator. De bezwaren hiertegen zoals geuit op diverse forums hebben mede tot dit besluit geleid. Wel laat Kuju de mogelijkheid tot in-game adverteren open voor derde partijen die add-ons uit gaan brengen.

Stoomlocomotief SDJR 7F 2-8-0

Sinds kort op de Railsimulator website te zien: afbeeldingen van de Somerset & Dorset Joint Railway 7F 2-8-0 stoomlocomotief. Dit is de tweede stoomlocomotief waarvan Kuju een sneak preview laat zien.

Deze stoomlocomotief van de Somerset & Dorset Joint Railway zijn in twee series gebouwd. Het waren de krachtigste locomotieven van hun soort in Groot-Brittannië, en ontworpen om aan steile hellingen en de scherpe bochten bij Bath het hoofd te bieden. Eenmaal in de dienst, waren de machines onderhevig aan aanpassingen om ze nog efficiënter te maken.

Qua-inzetbaarheid heeft de 7F 2-8-0 bewezen van onschatbare waarde te zijn. Ze waren redelijk zuinig en zeer betrouwbaar. Ze waren inzetbaar op zowel hoofdlijn als nevenlijnen, voor zowel goederenvervoer als passagiersdiensten.

Meer infomatie over deze tweede stoomlocomotief voor Railsimulator staat op de Railsimulator website

Bronnen en afbeeldingen:

Copyright van de getoonde afbeeldingen in dit artikel berust bij Kuju

Dit artikel is eerder op 30/07/2007 gepubliceerd.